l BAŠĆINA

GLASILO DRUŠTVA PRIJATELJA GLAGOLJICE
Jolihheziha mepumnnmM nezke#honođuem zatihrhgaahnezvo

Broj 20 | Zagreb, studeni 2019.

    

y

 

   

Senjski
Juraj Slovinac ; Identificiran novi list Korizmenjak
(Georges d'Esclavonie) “ Pravila brašćine i njegova latinička

 

i Louis Lćger sv. Marije Goričke transkripcija