R 6330

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Krk. Različite privatno-pravne isprave i i
spisi koji se uBS:đSŠ\eux Bajčić, Brusić i dr. |
u općini Dubašnica na hrvatskom i talijanskom
jeziku (1701-1830) /glagolj. i lat.kurziva/

č Br. 1-50.

1701, 12.IX u Martinšćici

Fra Lujid Barbalić, reda s oca Frančeska, definitor u Istri i

Ižulah, premješta Antuna Strelčića iz samostana sv.Frane u

Krku u samostan sv.Jeronima u Martinšćici. /Glagolj.kurziva/
Na poleđini zapis iz novijeg vremena:. Pop Juraj Čubranić

-1 list 1 komad
Poč.XVIII st.
Popis imovine pre Nikole Ninadića.
/Na telij.j./ z

1726, 27.X u Krku
Gvardijan sv.Marije u Glavotoku (Capo) Frano
pope prodaje u ime samostana Mati Bajčiću pk.Mate

iz Bejčića 1 zičanu kuću u selu Bajčićima.

Bilježnik: Ivan Nikola Celebrimi.

Svjedoci: Frane Lugar pk.Grgura i Jure Tunić pk.Petra.
/Na žezid.d.
Na poleđini bilješka glagoljicom: Pismo od kuće Kaičeve;

2 * a-

e AS

 

 

1729, 25.VIII u Krku
Falešić Ivan pk.Jure prodaje Mati Bajčiću pk, Mate 1 zidanu
kuća s pripadnogtima u Poljicima u selu Bajčići.

Bilježnik: Gerofqmo Calergi.

Svjedoci: Pop Petar Kosić i Juraj Mihić pk.Marka

/Na talij.j./

Na poleđini bilješka glagoljicom: Pismo od kuće Kaićeve.

2 * R

1739, 31.VIII u Krku June.

Margarita Galante, kći pa.“Galante, prodaje Mati Bajčiću pk.
Mate rečenom Gašpoviću iz Poljica oranicu zvanu "Jastreb" u
Poljicima nasuprot selu Brusići.

Bilježnik: Andrija Bendato.

SvJ;đoci -Jure Četulj pk.Jure iz Vrha i Ivan Žic pk.Bartula
iz Pun:
/Na talij.j.r prijepis/ t
Na poleđini bilješka glagoljicom: Pismo od Jastreba.

.9 gk

 

1746, 4.VIII u Krku

Natija Bajčić, kći pk.Ivana Bejčića rečena Matasun iz Poljica,
prodaje papu Ivanu Bajčiću Matinu zvanu Gašpović oranicu g
“Liha" u Poljicima nasuprot selu Bajčići.

Bilježnik: Andrija Bendato; :

Svjedoci: Mattijo Juriceo pk. Frane iz Krka i Nikola Zako |
pk. Nikole iz Brzaca.

/Na talij.j. - pri. is/ i
a telij.j. - prijepia e i +