BAŠĆINA
erhll'#zeih

Glasilo Društva prijatelja
glagoljice

 

IZDAVAČ

Društvo prijatelja glagoljice
Zagreb, Štrossmayerov trg 4
drustvoprijatljaglagoljice&gmail
 www.croatianhistory.netglagoljica|dpg

 

:om

UREDNIŠTVO

Stjepan Bahert, Josip Bratulić, Marica Čunči
Stjepan Damjanović, Biserka Draganić, Anica Nazor,
Narcisa Potežica, Kristina Repar, Jelena Vignjević

 

 

ODGOVORNA UREDNICA
Biserka Draganić

GLAVNA UREDNICA
Maca Tonković,
macatonkovic&gmail.com

 

GGRAFIČKI UREDNIK
Alan Čaplar

AUTOR GLAGOLJIČNOGA FONTA
Filip Cvitić

RECENZENTICA
Sandra Požar, Staroslavenski institut

LEKTORICA
Ivana Bašić

FOTOGRAFIJE
Članovi Uredništva Bašćine i suradnici

'TISAK
Stega tisak d.o.0.

Naklada
300 primjeraka

Časopis je oslobođen plaćanja poreza na promet
temeljem Mišljenja Ministarstva kulture

i prosvjete RH od 25. siječnja 1994.

Rukopisi se ne vraćaju.

1$SN 1330-366X

Časopis sufinancira Grad Zagreb

Na naslovnici: Andrija Vučemil: Hereza glagoljice

 

2Du &ehmedfmh#eh

IZ SADRŽAJA

25. OBLJETNICA DPG-A

GLAGOLJICA DANAS
Početnitečaj glagoljice u Lužnici
Glagoljica u produženom boravku
 Dvadeset godina glagoljanja u Senju
Moje paleografske pustolovine
»CROMUSCODEX 70+

Projekt Hrvatska glagoljaška baština

VELIKANI GLAGOLJAŠTVA
Marica Čunčić
Izak Špralja

1Z DUHOVNE BAŠTINE
Biblijska Marija Magdalena

POEZIJA
Ana Šimić
Josip Mateša

1Z GLAGOLJAŠKE BAŠTINE

1 hrvatski protestantisu glagoljali u Vrbniku
Emaus u Pragu

starske crkvice prošarane ireskama i glagoljicom
Samostan u Sizavi

Glagoljski ugovori o zajedničkom kućanstvu
Fra Anton Juranić

Glagoljica u Draganiću

Don Gracija Brajković

Glagoljsko nasljeđe općine Mošćenička Draga
Franjevci trećoredci kao glagoljaši

Kako se negda opismenjavalo
Glagoljskilistovi s otoka Krka u Norveškoj

OBLJETNICE
Pismo pape Inocenta D
$.S. Kranjčević

P. Preradović

A. Šenoa

Vinodolski zakonik

 

HRVATSKA 1 HRVATSKI
Zlatna formula hrvatskoga jezika ČA - KAJ - ŠTO

23

i
26
29
3
37
40

a
46

49

s
s

s
6
65

7
8o
8
s6
90
92
96

193
4

i

Hrvatska srednjocuropska kurikulamna reforma obrazovanja 120

Kulrurno-turistička ruta Putovima Frankopana
U susret baštini Zrinskih i Frankopana

GLAGOLJICA ZA MLADE
Tečaj uglate glagoljice

BAŠĆINA | BROJ 18

25

129