Vjekoslav ŠTEFANIĆ, Jedna hrvatskoglagoljska inku-

nabula iz godine 1491, Prilog izučavanju glagoljaš-
kog kalendara, Rad 285, 53—93 i 12 sn.

Ljudevit GREGOV, Kalendar prvog tiskanog glagolj-
skog misala, Izvadak iz doktorske disertacije »Prvi
tiskani glagoljski misal«. Zagreb 1952 (vl. nakl.), str. 59 i 2 sn.

Hrvatskim glagoljskim kalendarom počeo se — kao i tolikim drugim
glagoljskim pitanjima — prije nekih četrdeset i više godina baviti zasluž-
ni Josef Vajs, koji je u raspravi Lunnyja oboznačenija v ka-
lendarjah glagoličeskih rukopisei (RFV 65) utvrdio oshov-

55