Vesna Badurina-Stipčević
Staroslavenski institut, Zagreb

HRVATSKOGLAGOLJSKI ODLOMAK
PSEUDO-MATEJEVA EVANĐELJA

Još u starome, a osobito u srednjemu vijeku, bila su vrlo popularna apokrifna
evandelja, koja su slikovito opisivala mnoge događaje i zgode iz Isusova života, o
kojima nema dovoljno podataka u kanonskim evanđeljima. Ovi su apokrifni tekst
nastajali počevši od 2. st. poslije Krista većinom na grčkom jeziku, ali su postojali i
u brojnim prijevodima i obradama na orijentalnim jezicima i latinskome. Posebno
su bila zanimljiva i rado čitana i slušana apokrifna evanđelja Marijina i Isusova
djetinjstva i mladosti: Protoevanđelje Jakovljevo, Pseudo-Tomino evandelje, Pseu-
do-Matejevo evanđelje, Liber de infantia Salvatoris, De nativitate Mariae.'

Pod naslovom Evangelium Pseudo Matthaci poznat je u kritičkoj literaturi la-
linski apokrif Liber de ortu beatae Mariae et infantia salvatoris. Izdavač teksta C.
Tischendorf tako je nazvao apokrif jer se u prologu djelu nalazilo pismo upućeno
Sv. Jeronimu, u kojemu se spominje spis evanđelista Mateja o Marijinu i Isusovu
djetinjstvu.? Pseudo-Matejevo evanđelje u tradiciji se tumačilo i kao Jeronimov pri-
jevod Matejeva hebrejskoga evanđelja, što nije vjerojatno.? U nekim rukopisima
Pseudo-evandelje se pripisivalo i evanđelistu Ivanu. Ovaj su apokrif prihvatili ma-
nihejci i priscilijanci, ali katolička Crkva ga ne smatra kanonskim, o čemu svjedoče
Sv. Jeronim, papa Inocencije 1. i papa Gelazije.* No, kasnije su se apokrifne lekcije
Pseudo-Matejeva evanđelja čitale u brevijarima na blagdan Bezgrešnoga Začeća
Djevice Marije.* Istraživači smatraju da su pojedini dijelovi ovoga apokrifa bili si-
gurno poznati i rasprostranjeni već u 4. stoljeću, dok je čitava kompozicija djela
nastala u 6. ili 7. stoljeću. Pseudo-Matejevo evanđelje zapravo sadržajno sa znatnim
prcinakama kompilira rane i vrlo popularne grčke apokrife Protoevandelje Jakov-
ljevo i Pseudo-Tomino evanđelje.* U prvih 17 poglavlja, koji se indirektno poduda-
raju s Protoevandeljem Jakovljevim, opisani su Marijini roditelji, Joakim i Ana,

——
' Lobrichon 2000: 82.
% Tischendorf 1852: $1-111.
* Moraldi 1991: 19.
1 Santos Otero 1963: 177; Moraldi 1991: 195-196.
'l Aldama 1962: 58.
Moraldi 1991: 197.

 
  

 

 
 
    

43