KOLO 4/1996.

 

Tri stada za brevijar

Branko Fučić: Vid Omišljanin; Općina Omišalj-Grad Buzet,
Omišalj-Roč, 1996.

U novije vrijeme hrvatskoglagoljska baština privlači sve veću pažnju
znanstvene i stručne javnosti. Razlog tomu leži vjerojatno u traženju
kulturnoga identiteta i prepoznavanju glagoljice i glagoljaškoga fenomena
kao temeljnih sastavnica hrvatske kulturne povijesti. Pokazao je to i nedav-
no održan znanstveni skup (20-22. rujna 1996.) povodom 600. obljetnice
početka pisanja Brevijara Vida Omišljanina, kojom je prigodom predstav-
ljena i knjižica Branka Fučića — Vid Omišljanin.

Brevijar pisca Vida »z Omišla« iz 1396. godine jedan je od najopsežnijih
i najljepših hrvatskoglagoljskih rukopisnih brevijara. Iz razdoblja od 14. do
16. stoljeća danas je sačuvano trideserak cjelovitih rukopisnih i tri tiskana
hrvatskoglagoljska brevijara (Prvotisak iz 1491., tzv. Baromićev iz 1493. i
Brozićev brevijar iz 1561). Ove liturgiji namijenjene knjige prave su anto-
logije biblijskoga, patrističkoga, legendarnoga i homiletskoga štiva, koje je
poučavalo i nadahnjivalo maštu srednjovjekovnoga čovjeka. Vidov brevijar
voluminozan je u kožu uvezani rukopisni kodes koji obasiže 468 listova
pergamene dimenzija 26,7 x 35,5 cm i težak je gotovo 10 kg. Pohranjen je
u Beču, medu raritetima Austrijske nacionalne biblioteke (ONB) pod
signaturom Cod. slav. 3. Odlikuje se obujmom, bogatstvom i arhaičnošću
biblijskih tekstova koji su često korišteni kao osnovni tekstovi pri pripremi
kritičkih izdanja hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga (Vajsova Glagolitica
— izdanja Malih proroka, Hammovo izdanje Knjige o Juditi, tekst Knjige
o Joni Z. Ribarove). Upravo zbog duljine biblijskih čitanja, kao i zbog
jezične starine izabran je Brevijar Vida Omišljanina za osnovni brevijarski
izvor pri izradi Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije koji
izdaje Staroslavenski zavod u Zagrebu.

Brevijar je napisao i redigirao pisar Vid iz Omišlja, za kojega B. Fučić
navodi da je bio »pismen, obrazovan i profesionalno specijalizirani laik«.
Pisarsku djelatnost, kojom je Vid prehranjivao sebe i svoju obitelj, autor
publikacije o Vidu slikovito je i jasno prikazao: naime, pisar je u bilješci
napisao da daje svoju pergamenu (»na moju hartu«), a kako je knjiga bila
složena od niza kvinterna, tj. od svežanja od po 5 preklopljenih dvolistova
pergamene, može se izračunati da je za izradu pergamene od prepariranih
ovčjih koža, bilo potrebno 117 ovaca, a to su gotovo tri stada od po 40

 

442