SLOVO, sv. 58 (2008), 285-312, Zagreb 2008. UDK_821.163.42.09-97
264-13(497.5)714":003.349.1
235.3 Paulus, primus eremita

TRANSLACIJA SV. PAVLA PUSTINJAKA U
HRVATSKOGLAGOLJSKOM

1I. NOVLJANSKOM BREVIJARU IZ 1495. GODINE

Vesna BADURINA-STIPČEVIĆ, Zagreb

Pavlini, europski pustinjački red nastao u Ugarskoj u 13. stoljeću, kao svoga
osnivača i zaštitnika štuju sv. Pavla Pustinjaka. Pavlinski povjesničari i
ljetopisci tumače da Pavao Pustinjak nije bio stvarni utemeljitelj reda, već
da je svojim eremitskim načinom života bio pavlinima uzor i nadahnuće.'! O
tom prvom pustinjaku Pavlu iz egipatske Tebe napisao je kršćanski otac sv.
Jeronim latinsku legendu Vita sancti Pauli primi eremitae.? Napisao ju je kao
eremit za boravka u Halkidskoj pustinji u Siriji između 375. i 377. godine.
U osamnaest poglavlja ove lijepe priče o Pavlu i njegovu prijatelju Antunu
sv. Jeronim opisuje rimske progone kršćana zbog kojih imućan i obrazovan
mladić Pavao odlazi u egipatsku pustinju, pustinjakov skroman život u
malenoj pećini do trenutka kada mu u posjet dolazi sv. Antun, dirljiv susret
dvaju pustinjaka kojima gavran za objed donosi cijeli kruh, Pavlovu smrt i
pogreb pri kome pomažu lavovi i konačno Antunov povratak s Pavlovom
haljinom u samostan. Ovo, možda prvo Jeronimovo književno djelo, veliča
pustinjačku ustrajnost i izdržljivost, ali sadrži i oštru osudu ponižavanja i
ljudske pohlepe.

Jeronimova legenda o prvom pustinjaku Pavlu, tekst zanimljive književne
strukture i snažna izraza, vrlo je brzo postala popularna na istočnim i
zapadnim kršćanskim prostorima.? Latinski original preveden je na grčki

*) SEKULIĆ 1997: 62; ELM 1999: 1813-1814.
* JEROME 2007.
* CALIO-CARDINALI 1968: 269-280.