Vesna Badurina-Stipčević

(Zagreb)

HRVATSKOGLAGOLJSKA KNJIGA O ESTERI

U paleoslavistici je u posljednje vrijeme osobito imtenzivirano tekstološko istraživanje
staroslavenskoga prijevoda Knjige o Esteri. Bogatoj istočnoslavenskoj tradiciji Esterinih tekstova
koji prate ranu izgubljenu grčku verziju ili, prema drugim istraživačima, hebrejski izvornik,
svakako treba pridodati i hrvatskoglagoljske obrade ove biblijske teme. Hrvatskoglagoljski Esrerini
tekstovi nalaze se u mnogim brevijarima, misalima i zbornicima od konca 13. do polovice 16.
stoljeća.

Dok su u hrvatskim samostanskim knjižnicama i župnim arhivima sačuvane mnoge
srednjovjekovne latinske Biblije, hrvatskoglagoljska Biblija kao cjeloviti kodeks nije potvrđena.'
Ipak, na njezino postojanje upućuju neki, već poznati arhivski podaci.? U najstarijem
hrvatskoglagoljskom misalu, Vatikanskom 4, glagoljičke bilješke iz 1475. i 1480. godine,
spominju da se u Omišlju na Krku čuvala kao dragocjenost jedna glagoljicom pisana Biblija
na pergameni. Ista se Biblija spominje i kao dio inventara omišaljske župne crkve u izvještaju.
biskupske vizitacije iz 1590. godine (Bibbia in carattere schiavo in carta bergamena in
foglio). Biblija se spominje 1480. godine i u Belom na Cresu, a zabilježena je i u kasnijim
vizitacijama, iz 1579. i 1609. To je vjerojatno ista knjiga koju su naši reformatori pri pokušaju
prevodenja cjelovitoga Svetoga pisma tražili, a možda i našli na Kvarnerskim otocima 1562.-
63. godine.'

lako hrvatska srednjovjekovna književnost ne posjeduje hrvatskoglagoljsku Bibliju,
posjeduje hrvatskoglagoljski biblijski prijevod. On je zasvjedočen u drugim izvorima, u
hrvatskoglagoljskim liturgijskim knjigama, brevijarima i misalima. Na pitanje je li
hrvatskoglagoljska Biblija ostala nesačuvana upravo stogašto su mnogi biblijski spisi uznatnome
opsegučinili sastav reformiranih hrvatskoglagoljskih misala i brevijara“ i jesuli biblijski pijevodi
utim liturgijskim knjigama bili istovjetnih li sličnih predložaka kao ta glagoljska Biblija, teško je
odgovoriti. Ali tridesetak hrvatskoglagoljskih brevijara i preko dvadeset misala, kao i veći broj

 

 

 

 

  

'O latinskim Biblijama usp. Hercigonja 1994: 40, 165-166. Treba istaknuti i da cjelovita staroslavenska
Biblija, izv. Genadijevapotječe tek iz 1499. godine.

2 Usp. Hercigonja 1975: 84; Nazor 1997: 17-18
> Usp. Hercigonja 1975: 84,

+ Usp. Hercigonja 1975: 83-84.