Milan Mihaljević
Staroslavenski institut, Zagreb

SVETI PAVAO U KOPRU I DRUGE GLAGOLJAŠKE
LUDORIJE

1. Uvod

U povodu odlaska u mirovinu posvetio sam profesoru Hercigonji članak pod
naslovom Šrke i fraške glagoljaške' u kojemu sam govorio o više rijetkih i neobičnih
pojava i oblika u hrvatskoglagoljskim kodeksima koji su bili zanimljivi već zbog
svoje rijetkosti i neobičnosti, ali su najčešće omogućivali i izvođenje zanimljivih
zaključaka i dobivanje zanimljivih podataka o piscu i prevoditelju teksta i njegovu
poznavanju jezika kojim piše i s kojega prevodi te o postanku i daljnjoj sudbini sa-
moga teksta u kojemu se oblik nalazio. Ovdje ću nastaviti u istom stilu. Prvih pet
primjera koje opnsujem postali su krivim mzumuevanjcm i interpretiranjem pred-
loška, bilo starijega glagoljskog s kojega je prepisan tekst u kojemu je primjer pro-
nađen, bilo inojezičnoga (grčkog ili latinskog) s kojega je tekst preveden. Posljed-
nja tri primjera uključena su u rad zbog zanimljivosti, rijetkosti i/ili starine.

 

2. Kako je sv. Pavao doplovio u Kopar

Konstantin Porfirogenet bio je prvi koji je polovicom 10. st., u 36. glavi svoje-
ga djela De administrando imperio, zapisao da se na svom putu u Rim o kojemu iz-
vješćuje sv. Luka u 27. i 28. glavi Djela apostolskih sv. Pavao nakon brodoloma
iskrcao na otoku Mljetu. Do toga je podatka došao interpretiravši ime otoka Me-
lita (grč. MeAim) kao Mljet,? a ne kao Malta, kako je bilo uobičajeno i prije i
poslije njega, sve do današnjega dana. Na tu ga je zamjenu zavela riječ Adria koju
je krivo shvatio u užem, današnjem smislu Jadranskoga mora, tj. ne znajući da se

 

1 usp. Mihaljević 1996.
* Usp. Švab 1994, 95: ... drugi je veliki otok Mljet ili Malotcdra, koji spominje sv. Luka u djelima
apostolskim, nazivljuć ga Melita.

283