Croatica 42/43/44/1995-6. Izvorni znanstveni članak

Milan Mihaljević

(Staroslavenski zavod, Zagreb)

ŠRKE I FRAŠKE GLAGOLJAŠKE

'UDK 808.62

 

1. Uvod

Ovaj je prilog nastavak članka "Nekoliko lingvističkih zanimljivosti
iz hrvatskoglagoljskih kodeksa" koji je objavljen u Slovu 38, 1988. To
znači da se i u njemu govori o rijetkim i neobičnim pojavama i oblicima
na koje sam naišao istražujući jezik hrvatskoglagoljskih kodeksa, a koji
mogu biti zanimljivi kao podaci o jezičnom sustavu, postanku i sudbini
tekstova, o piscu, prevoditelju i prepisivaču teksta, o njegovu poznavanju
jezika kojim piše i o mjestu postanka tekstova. Čak ako se iz nekih od
njih i ne može ništa slično zaključiti, zanimljivo ih je zabilježiti već samo
zbog rijetkosti i neobičnosti. Uvijek je moguće te oblike proglasiti po-