Marinka ŠIMIĆ

JEZIK CRESKE MUKE
FRANIĆA VODARIĆA

Rukopis Pisna od Muke Gospodina našega Isukarsta po Matiju, Mark«,
Luki i Jivanu zložena u pisni po Franiću Vodariću Crisaninu naravi te-
žaške kopaške pronašao je 1949. g. Branko Fučić u historijskoj jezgri
grada Cresa u ostavštini jedne pokojnice iz roda Petrisa. Ta knjiga
Yeličine 9 x 14 cm ima 326 stranica i može se podijeliti u dva dijela:
1. Muka Gospodina našega (str. 1-258) i 2. niz pasionskih tekstova: O
Prislavni križu sveti (259-274), Pozdravljenje svetoga križa (275-280),
Vexill)a Re(glis - Videći drivo križa (281), Videći križ (282-284), Od raz-
mišljanja (285-298), Versi od žalosti B. D. Marije - Raseviljena Majka sta-
3 (299-309), Dela potribna (310-314), Pozdravljen!jes križa (315-316), te
Pet Molitvica & Isukarstu (316-320), i tekst bez naslova s početnim rije-
Šima: Zašto je pri Gospodini (321). O Vodarićevu rukopisu prvi je put
Izvijestio B. Fučić u Izvještaju o putu po otocima Cresu i Lošinju'. Cres-
9 je prikazanje s pasionskim pjesmama četrdeset i tri godine čekalo
na objavljivanje sve do 1993. godine kad je izašlo u izdanju Čakav-
Skog sabora: Muka Franića Vodarića Crisanina, s Uvodnim slovom B.
učića, popratnom studijom K. Moskatela, i biblijsko-teološkim re-
ferencijama A. Benvina.
Taj je rukopis književno jezični-povijesni spomenik i hrvat-
Ski raritet: u njemu se prepliću sva tri hrvatska pisma kao i sva tri hr-
Yatska dijalekta. Creska je Muka pisana latinicom, a Franić Vodarić
$e potpisuje glagoljicom na naslovnoj stranici i na svršetku teksta
luke str. 258, a zna i bosančicu. Po obliku pisma i papiru može se
zaključiti da je tekst pisan negdje krajem 17. ili početkom 18. stolje-
4a, što potvrduje i godina 1739. na 259. stranici. Jezik kojim je pisan
taj rukopis stara je čakavština s mnogo oblika creskog dijalekta, s ne-
im kajkavizmima i štokavizmima.
Franić Vodarić je bio Cresanin iz Lubenica ili okolnih sela
Pa zapadnoj strani otoka: Valun, Pernat, Zbićina, Stivan. Nije bio
Svećenik, jer bi uz ime stavio: pop, don ili pre, stoga je još zanimljivi-
Ji kao svjetovnjak - creski Hrvat - pučanin - za ono vrijeme univer-