Jasna Vince
(Zagreb)

BROJEVI /, 2, 71 I 12 U HRVATSKOM
CRKVENOSLAVENSKOM JEZIKU

U članku se u 13 točaka iznose zapažanja o sintaksi brojeva , 2, 11 i 12 u hrvatskom
erkvenoslavenskom jeziku. Pritom se ukazuje na crte po kojima se stanje u odabranom sustavu
razlikuje od onoga u staroslavenskom i, osobito, u starohrvatskom jeziku.

1. Moj je prilog posvećen sintaksi najmanjega neparnoga i parnoga broja u hrvatskom
crkvenoslavenskom jeziku (HCS) te obilježjima po kojima seona razlikuje od sintakse brojeva
što su nastali pribrajanjem jedinice i dvice desetici. Primjere sam crpila ponajprije iz
hrvatskoglagoljskoga misala kako bih ih mogla izravno suprotstaviti staroslavenskima i
starohrvatskima (SH). Za potonje su mi kao izvor poslužili Lekcionar Bernardina Splićanina,
BL (Maretić 1885) i Ranjinin lekcionar: RL (Rešetar 1894)' .

Prvo neka nam nekoliko kratkih paralelnih navoda (Mc 14,10; Mc 14,20; Me 14,43; Mt
26.14) dočara neujednačeno vladanje spomenutih brojeva na drugim jezičnim razinama, čak
i unutar istoga kodeksa:

() Mel4.10
edins/edin" + ot + dviju / dvčju / oboju + na + deste / des'e

(2) Mc14,20
edan" /edin' + ot + .b.i.

) Mc1443

edin' / edim» + ot + .b.i. / l'va + na + deste

 

! Primjeri se nižu ovim redoslijedom: pod (a) hrvatski erkvenoslavenski, bez navodenja izvora (uglavnom
se radi o Hrvwojevu misalu i Vatikanskom Borg. Ilirico 4; pod (b) staročakavski (iz Lekcionara Bernardina
Spličanina: pod () iz dubrovačkoga Ranjinina lekcionara. Oznake 1', n", ... stoje za različite tipove
inačica. U BL se njima katkada upućuje na razlike među izdanjima toga spomenika — a ukupno ih je tri

što ih navodi Maretić u kritičkom aparatu, dakle (b"), (b"). Osim toga, katkada su inačice nekoga
biblijskoga stiha potvrđene u istom spomeniku: u pojedinom hrvatskoglagoljskom misalu: (a"), (a")
id., u BL: (b'), (B") ili u RL: (€), (€") na različitim mjestima. Konačno, za HCS sam, kada je to bilo
važno, kao varijante (a"), () navodila primjere iz više misala. Kako se vidi, nisam označavala o kojoj
se kategoriji inačica radi. Katkada ih je u istom primjeru bilo i raznorodnih.