OCJENE 1 PRIKAZI SLOVO 66 (2016)

korištenje. Ovaj zbornik, osim što je još jedan priručnik koji će sastavljači
(slavenskih) etimoloških rječnika konzultirati, otkriva da pomaka u etimo-
logiji još uvijek ima, ma kako mali oni bili

DUBRAVKA IVŠIĆ

PAŠMANSKE MATICE UMRLIH

Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja Blažene Djevice Marije u Pašmanu
1606. - 1825. Uredili Pavao KERO i Josip FARIČIĆ. Stalna izložba crkve-
ne umjetnosti (Monumenta glagolitica Archidioecesis ladertinae, Vol. XVII)
— Sveučilište u Zadru, Zadar 2015., 492 str. + faksimil.

Pašman, otok na kojem su se stoljećima žilavo održavali benediktinci gla-
goljaši i popovi glagoljaši, u paleoslavističkoj i historiografskoj literaturi
ooznačen je kao važno izvorište glagoljaštva. To nam potvrđuje njegova bo-
gata rukopisna baština. Samo iz Pašmana, mjesta ovoga osvrta, sačuvana su
22 glagoljska rukopisa i ostriška, 11 glagoljskih tiskanih misala i brevijara,
-jedan glagoljski natpis i mnogo glagoljskih isprava.

Iz toga su zlatnoga rudnika 2015. godine izvučene na svjetlo dana četiri
glagoljske matice umrlih. Transliterirala ih je Marija KERO u knjizi jed-
nostavna naslova Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja Blažene Djevice
Marije u Pašmanu 1606. — 1825. objavljenoj pod uredništvom Josipa
FARIČIĆA i Pavla KERE u suizdanju Sveučilišta u Zadru i Stalne izložbe
crkvene umjetnosti. Osim »Predgovora« Pavla KERE (str. V-VI) te »Kazala
imena« (str. 187-234), »Kazala mjesta« (str. 235—236) i »Popisa manje po-
znatih riječi i oblika« (str. 237-238) Marije KERO, knjiga je obogaćena
dvjema vrijednim studijama »Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja B. D.
Marije u Pašmanu 1606. — 1825.« (str. VII-XXXII) Grozdane FRANOV-
ŽIVKOVIĆ i »Župnici i ostali svećenici koji se spominju u maticama umr-
lih Župe Rođenja B. D. Marije u Pašmanu 1606. — 1825.« (str. XXXII- LII)
Pavla KERE te, dakako, »Faksimilom matica« opet jednostavnih naslova
»I. svezak. Matična knjiga umrlih (1606. — 1679.)«, »II. svezak. Matična
knjiga umrlih (1607. — 1612.)«, »III. svezak. Matična knjiga umrlih (1607

247