'NAŠ BODULSKI IDENTITET

 

DAROVNICA IVANA VII. FRANKAPANA
— NAJSTARIJA JE DUBASLJANSKA
GLAGOLJIČCNA ISPRAVA

Doc. dr. sc. Ivan BOTICA - doc. dr. sc. Tomislav GALOVIĆ

Dubašnica, krčki kaštel i plovanija u sjeverozapadnom dijelu Krka
koja je kroz rano novovjekovlje spajala desetke zaseoka mahom nestalih
rodova, posvema je bila glagoljaška. Umatoč tomu što u Dubašnici
imamo svjedočanstva i latinične pismenosti na latinskome, talijanskome
i hrvatskome jeziku, pisana je kultura Dubašnice počivala na glagoljičnoj
pismenosti. Uglavnom je plod glagoljaškoga nadahnuća pismenijih
Dubašljana, popova glagoljaša i franjevaca trećoredaca glagoljaša koji
su se zarana institucionalno organizirali kroz dubašljanski kaptol kraj
plovanske crkve sv. Apolinara (Polinara) u današnjem Dubašljanskom
polju i kroz samostan sv. Marije Magdalene (Mandalene) u Portu. Uz
dubašljanske sinove duhovnoga poziva, pismeno su stasavali njihova
braća, rodaci i susjedi. Neki će s vremenom, poput Sormilića iz Kovača
u Svetom Antonu, preuzeti dubašljanski hrvatskoglagoljični notarijat,
pravnu instituciju koja je najdublji trag u Hrvata ostavila upravo
na Krku. Zanimljivo je da nije bilo Dubašljanke i Dubašljanina koji
glagoljicom nije bio zabilježen u matičnim i notarskim spisima.

lagoljičnom pismenošću praćeni su i sami početci Dubašnice, posredno

utemeljene početkom druge polovine 15. stoljeća kada ju je stanovniš-
tvom sa susjednoga kopna, poglavito iz Bužana u današnjoj Lici, naselio Ivan
VII. Frankapan. Na njezinu početku stoji njegova darovnica o zemljama crkve
sv. Andrije u Pogankama iz 1454. godine. O njoj je detaljnije progovoreno u
ovome tekstu.

Najstariji glagoljični zapis iz Dubašnice, sačuvan doduše u prijepisu,
darovnica je Ivana VII. Frankapana napisana u njegovoj kneževskoj kancela-
riji 11. travnja 1454. godine. Njome je krčki gospodar dao Pavlaku Juriću,

 

87