Anica Vlašić-Anić
(Zagreb)

GLAGOLJICA U KNJIŽNICAMA KAPUCINSKIH
SAMOSTANA

U prilogu se informira o profiliranju i nekim dosađašnjim rezulratima istraživanja tematskoga
kompleksa glagoljica u knjižnicama kapucinskih samostana. Istraživački interes potaknut je
zanimljivim autoričinim otkrićima: dvaju fragmenata hrvatskoglagoljskih rukopisnih misala na
pergameni, s kraja 14. i poč. 15. st. (u Varaždinu 1986. g.), te minijanne biblioteke rimskih
Propagandinih izdanja glagoljskih misala iz 17.-20. st. (u Karlobagu 1994.). Intenziviran je
majnovijim otkrićem triju fragmenata hrvatskoglagoljskih rukopisnih kodeksa na pergameni i
još 14 pergamentnih ostrižaka (u Škofjoj Loki 2002. g)

U Varaždinu

 

U tristogodišnjoj povijesti varaždinskih kapucina (od 1699. g.),! samo jedan od triju
odjela dragocjene samostanske knjižnice (Šagi 1996) laicima je postao dostupan 1984. g.,
kada je smješten u novoadaptirani suteren samostanske zgrade. Prilikom prvoga susreta s
*najmladim" dijelom knjižničnoga fonda, stručni komentaristraživača varaždinske kapucinske
knjižnice, župnika i tadašnjega provincijala Hrvatske kapucinske provincije" o. Bone Z.
Šagija — iznenada sam prekinula pitanjem: Ima li ovdje i glagoljice? Kao odgovor, pater
'Bono donosi dvije knjige s odjela nedostupna laicima, omotane u pergamenu, ispisanu
glagoljicom! Ukratko: prema našem dogovoru, u rujnu 1986. godine, pater Bono obje je
knjige osobno donio u Staroslavenski zavod, te ih, uz potvrdu o posudbi u svrhu istraživanja
glagoljskih pergamena, predao ravnateljici dr. Anici Nazor, koja je odmah inicirala njihovo
skidanje s korica u Arhivu Hrvatske.

S knjige pod signaturom IX c. 5: PREpicie ovakesmaci DeL P E ALESSANDRO ToMaso
ARCYDI, DE" PREDICATORI, / DEDICATE ALL EMINENTISSIMO, £ REVERENDISSIMO slGNORE GIOSEPPE
RENATO, CaRDINAL IMPERIALE / IN LECCE Dalla stamperia del Mazzei 1712. Con Licenza de"
Superiori. — skinut je veoma dobro očuvan PERGAMENTNI DVOLIST HRVATSKOGLAGOLISKOGA
MISALA — FRAGMENT VARAŽDINSKI tRRVI (FGVAR 1).

 

   

 

   

! Usp. Horvat 1993: 192, 215-217, 219-220; Kemiveš 2001; Šagi 2001; Šarčević 2001
U

Šagi-Bunić 1976; Kemiveš 1982; Benedik-Kralj 1994; Škafar 2001