SLOVO, sv. 61 (2011), 123-167, Zagreb 2011.  UDK 091.2(497.5 Varaždinj
264-12(497.5)

13/14“:003.349.1
13/14“:003.349.1

  
  

VARAŽDINSKI LIST HRVATSKOGLAGOLJSKOGA
MISALA (FgVar,)

Anica VLAŠIĆ-ANIĆ, Zagreb

Akademkinji Ivanki Petrović
o sedamdesetoj obljetnici

 

U radu se opisuje Varaždinski list hrvatskoglagoljskoga misala (FgYar,), pergamentni
fragment otkriven 1986. g. u knjižnici varaždinskoga kapucinskoga samostana. Skinut je
s korica knjige pod signaturom ZX c. 6. kojoj je služio kao ovitak. Ova zbirka Nedjeljnih
 propovijedi za dušobrižnika kroz cijelu godinu - Dominicale concionum pastoralium. Das
ifi: Sofitag Predigen Fiir Die Seelforger auf das ganze Jahr (Salzburg 1705.) — djelo je
glasovita kapucinskoga propovjednika u ciriškoj provinciji Heriberta od Salurna (redovničko
ime Ch. A. Mayra), OFM Cap. (1637.-1700.).

Fragment varaždinski drugi (FgVar,) vrlo je dobro očuvan list hrvatskoglagoljskoga
misala na finoj pergameni folio-formata 35 x 25 em, ispisan dvostupačno, sa po 28 redaka
u svakom stupcu visine 25 cm, širine 7,5-8 cm. Sadrži hrvatski crkvenoslavenski prijevod
odlomka rimskoga misala iz temporala (Proprium de tempore) s liturgijskim tekstovima na
Tijelovo: tijelovsku sekvenciju (posljednicu) Lauda, Sion, Salvatorem (Šekvencić Hvali Sione
Spasitela) od 15. do 77. stiha, od posljednjega u 5. strofi do završnoga u 75. — koju ne sadrži
čak 5 misala iz južne skupine; zatim Ivanovo evanđelje (Iv 6,55-59) i ostale misne dijelove.
Latinska je nomenklatura njihovih misnih obrazaca slavenska ili slavizirana kao i u Hrvojevu
'misalu (PANTELIĆ 1973): Vjerovanje (Credo) Veruii, darovna pjesma (Offertorium) P&s(m,)
(Iv 6,57), darovna molitva (Secreta) N(a)d(v) pr(i)n(o)s[i], predslovlje (Praefatio) Prop(a)-
cić i pričesna pjesma (Communio) P&s(n) (1 Cor 11,26).

Rezultati sadržajne, paleografske i filološke analize argumenti su za dataciju FgVar, na
kraj 14. ili na početak 15. stoljeća, kao i zaključak o uvrstivosti kodeksa kojemu je pripadao
u sjevemu skupinu hrvatskoglagoljskih misala. Autorica iznosi i pretpostavku o mogućnosti
identifikacije njegova pisara — preciznijom analitičkom usporedbom s Bartolovim
istarskim kodeksima (PANTELIĆ 1964) te novootkrivenim Poljakovim fragmentom
hrvatskoglagoljskoga misala (SUDEC 2009) - koju bi trebalo tek potvrditi.

Ključne riječi: Varaždin; kapucinski samostan; fragment pergamene /gYar.; hrvatsko-
glagoljski misal; tijelovska sekvencija; Lauda, Sion, Salvatorem; Hvali Sione Spasitela;
Heribert von Salurn; Dominicale concionum pastoralium; Melchior Haan

   

 

  

 

 

 

123