19 OMOLOGIUM
GLAGOLSKI SPOMENIK

MANASTIRA SINAI BRDA

IZDAO

D* LAVOSLAV GEITLER

'TROŠKOM

JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI.

(SA SNIMKOM.)

U ZAGREBU [882. g
U KNJIŽARNICI LAVOSLAVA  HARTMANA NA PRODAJU.

TISAK DIONIČKE TISKARE