BLAŽ BAROMIĆ
utemeljitelj Senjske glagoljske tiskare
1494. godine

Prve naše knjige tiskane su glagoljskim slovima., kao što su i
prve naše tiskare bile glagoljske. To se tiskarstvo na početku oslan-
jalo na Veneciju. Ondje je prva knjiga tiskana 1469., a ubrzo nakoti
toga taj grad postat će središte ne samo talijanskog nego i europskog
tiskarstva. Do 1500. godine imala je ona oko 150 tiskarskih naslova-
Prva naša tiskana knjiga je glagoljski misal dovršen 22. veljače
1483. Kao predložak našem Prvotisku poslužio je Misal kneza No-
vaka, koji je taj knez svojom rukom dovršio u ličkoj Ostrovici 1368.
godine. Novakov misal nije ostao u Lici. Prodan je 1405. u Nuglu
kraj Roča. 26. lipnja 1482. nalazimo ga u Izoli, gdje je u nj žakan
Jurij zapisao: "Vita, Vita, štampa naša gori gre!“. Poslije će se Misal
vratiti u Roč. Je li Izola najzapadnija postaja na putovanju Novako-
va misala prema zapadu, ili je produžio put do Venecije pa se onda
vratio? No, ta dionica puta od Izole do Venecije još nije utvrđena-
Na području Republike imamo već 1471. tiskaru u Trevisu, poslije 1
na nekim drugim mjestima. Ako i nije taj predložak našeg Prvotiska
stigao do Venecije, teško bismo mogli povjerovati da naša prva tis-
kana knjiga nije nastala u tijesnoj vezi s Venecijom.

Ta veza s Venecijom očita je u slučaju prve sigurne tiskare na
hrvatskom tlu - Senjske glagoljske tiskare. Njezin utemeljitelj Blaž Ba-
romić je najprije izučio tiskarski zanat u Veneciji, a onda je došao u
Senj. Jednako se može reći za drugo razdoblje djelovanja Senjske tis-
kare (1507 - 1508). Za Grgura Senjanina se kaže da je “navlašć* na t0
delo pride iz Benetak*".

Tiskanje brevijara Baromić je dovršio 13. ožujka 1493. godine.
Taj datum je utisnut na kraju brevijara (u kolofonu), gdje piše:
“Svršenie brevieli hrvackih' Stampani v' Benecih' po meštre An-
dree Torežane, korežani po pre Blaži Baromići kanogi crikve
sen'ske na dni 13 miseca marča 1493."

66