Milan Moguš
NAPOMENE O RIJEČKOJ GLAGOLJSKOJ TISKARI

  

Nakon senjske glagoljske tiskare
pojavljuje se u Rijeci nova glagoljska
tiskara  zaslugom _ modruškoga
biskupa Šimuna Kožičića Benje,
rođenoga Zadranina. Koliko je poz-
nato, Kožičićeva je glagoljska tiskara
djelovala dvije godine (1530. —
1531.). U te je dvije godine tiskano
šest knjiga. Prva je knjiga priručni

 

   

abecedarij glagoljice koji nosi naslov
Psaltir_(1530.), druga je molitvenik
Oficij rimski (1530.). Iduće su godine
(1531.) tiskane čak četiri knjige: Misal
hrvatski, Knjižice krsta, povijesno
djelo Knjižice od žitija rimskih arhi-
jereov i cesarov te zbirka tekstova za
redovnike Od bitija redovničkoga
knjižice.

 

  

 

13