Glagoljica na Internetu i 10. studenog 199$.; Glagolj-
ski fontovi — obje tribine doc. dr. Darko Žubrinić;
25. lipnja 1997. (godišnja skupština) akademik Anica
Nazor: Novija izdanja starih tiskanih glagoljskih
knjiga; 9. rujna 1997. dr. Mijo Lončarić: Glagoljica
u Slavoniji; 9. veljače 1999. dr. Milan Mihaljević:
Starocrkvenoslavenski, erkvenoslavenski, staro-
hrvatski; 11. travnja 2000. mr. Anica Vlašić-Ani
Kapucini i glagoljica...

Među značajnim tekstovima o aktivnostima Gla-
goljaša jest i članak o utemeljenju Glagoljaškog pje-
ačkog zbora sa znakovitim imenom “Bašćina". Zbor
su31. siječnja 1995. godine u palači Matice hrvatske
u Zagrebu utemeljili ljubitelji glagoljaškog pjevanja
pod vodstvom o. Izaka Špralje, glagoljaša i profesora
na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslov-
nog fakulteta radi oživljavanja i promicanja glago-
ljaškog (starohrvatskog tj. staroslavenskog) bog:
služja. Mjesto zborovođe je povjereno o. Izaku Špra
pod čijim ravnanjem “Bašćina" ima vrlo zapažene i
dobro posjećene nastupe.

'Tako se aktivnost Društva prijatelja glagoljice
proširila i na područje glazbe. Glagoljaški pjevački
zborje do danas imao više od 100 nastupa, a gostovao
je i u Dublinu u Irskoj, na otvorenju prve izložbe
glagoljice u svijetu.

  

 

  

 

IZLOŽBA GLAGOLJICE U DUBLINU

Prva izložba glagoljice u svijetu održana je u Dub-
linu u Irskoj 21. studenog 2000. godine pod nazivom
“Otkrivanje glagoljičnog pisma Hrvatske". U sklopu
dugoročnog projekta Ministarstvo kulture Republike
Hrvatske predstavilo je glagoljicu kao temelj hrvatske
pismenosti. Postavka je bila izložena do 20. veljače
2001. godine u glasovitoj irskoj dvorani Long Room
dublinske sveučilišne knjižnice Trinity College Li-
brary, knjižnici u kojoj su izloženi najstariji irski pisa-
ni dokumenti i knjige, a koju godišnje posjeti više
od pol milijuna ljudi. Izložbu je sačinjavalo stotinjak
originalnih rukopisa, pretisaka i faksimila, tiskanih
knjiga od 1483. do 1893. te odljevci Bašćanske i
Valunske ploče u prirodnoj veličini. Ova izložba pri-
kazuje tisućljetni razvoj i uporabu glagoljice u duhov-
nom i svjetovnom životu te njezinu uporabu u suvre-
menoj umjetnosti.

O građi izložbe objavljen je reprezentativan kata-
log na engleskom jeziku s fotografijama izložaka u
boji te više tekstova o glagoljici i glagoljašima iz pera

88

 

stručnjaka poput Radoslava Katičića, Josipa Bratuli-
ća, Anice Nazor, Frane Pare i Hane Breko.

Ovu značajnu povijesnu izložbu o hrvatskoj
povijesti i kulturi i značaju glagoljice od IX. do XX.
stoljeća osmislila je Anica Nazor.

Lidija Molzer

 

 

GLAGOLJICA U DUHOVNOSTI I KULTURI
HRVATSKOGA NARODA

Svaki je narod određen jezikom, pismom, svojom
poviješću i prostorom koji nastava. Jezik, pismo, po-
vijest i životi prostor — to su temeljne odrednice ne-
kog naroda.

Glagoljica je pismo Konstantina Ćirila Filozofa
koje je on namijenio svim Slavenima. To je pismo
on, po Božjem nadahnuću, izumio prije puta u Mo-
ravsku, 863. godine. Nakon protjerivanja Metodovih
učenika iz Moravske ($85.) i nakon što su slavenski
pravoslavni narodi prihvatili grčko pismo, koje danas
nazivamo ćirilicom, glagoljici se životni prostor među
Slavenima suzio i tijekom narednih stoljeća sve više
sužavao, te ona konačno ostaje trajno prisutna jedino
u hrvatskome narodu, a i to na manjem dijelu hrvat-