M. Bogović, Crkva u Vinodolskom zakonu, str 63-78. 63

Mile Bogović

CRKVA U VINODOLSKOM ZAKONU
IZ 1288. GODINE

Dr. Mile Bogović, Katolička bogoslovija u Rijeci, izvorni znanstveni rad
UDK: 26:34(091)(497.5)

Autor na temelju teksta Vinodolskog zakona iz 1288. pokušava
prikazati stanje Crkve u to vrijeme. Svoju analizu podijelio je u
četiri dijela: 1. Biskupijska pripadnost Vinodola, 2. Crkvena
organizacija, 3. Odnos svjetovne i crkvene vlasti i 4. Materijalno
stanje Crkve u Vinodolu.

  
 

Vinodolski zakon je najvažniji poznati izvor za povijest vinodolske
Crkve u drugoj polovini 13. stoljeća. Za procjenjivanje uloge Crkve u
ono vrijeme nije nevažna činjenica da je Zakon donešen 6. siječnja, tj.
na blagdan Triju kraljeva ili Bogojavljenje. Taj je blagdan 1288. bio
utorkom. Budući da je objavljivanju Zakona prethodila narodna
skupština na kojoj su izabrani delegati iz pojedinih općina, možemo s
pravom pretpostaviti da je skup svih vinodolskih ljudi bio prethodne
nedjelje 4. siječnja nakon mise pred novljanskom župnom crkvom,
koja je bila na istom mjestu gdje se i danas nalazi. Poticaj za taj skup
dolazi od strane svjetovnog gospodara, jer je Novi bio središte
svjetovne vlasti, dok je središnje crkveno mjesto u Vinodolu bio
Bribir. Tada je u Novom izabrano 39 delegata od kojih su
dvanaestorica bili svećenici, dakle gotovo jedna trećina. Ostali narod
se potom razišao da bi se sastao ponovno slijedećeg blagdana, na
Bogojavljenje, a u međuvremenu su njihovi predstavnici popisivali
stare običaje, nastojeći ih sve složiti u skladnu cjelinu, ali su pri radu i
konačnoj redakciji morali voditi računa o volji ondje prisutnog
gospodara Vinodola, koji zacijelo nije propustio da njegova volja nađe
odraza u zakonu koji se sastavlja, pa ju je živom riječi iznosio, a po