M. Bogović, Crkva u Vinodolskom zakonu, str 63-78 65

kako riješiti pitanje crkvene pripadnosti svih onih područja koja su do
tada bila pod jurisdikcijom biskupa u Krku i Rabu?

U okviru postavljenog zadatka nastaje novo biskupsko središte u
Senju.' Kao logična posljedica osnivanja te biskupije bilo bi okupljanje
svih područja na kopnu, koja su do tada pripadala pod biskupije u
Krku i Rabu, oko novoosnovanog biskupskog sjedišta u Senju.
Međutim, pozicija Senja nije tada bila takva da bi se njome mogla
riješiti sva crkvena i državna pitanja koja su u novoj političkoj
konstelaciji ostala otvorena. Osim toga nije poznato da li je u
kanonskom smislu osnutak te biskupije bio potpuno ispravan. Nove
prilike pogodovale su Senju da se ponovno uspostavi u njemu
biskupija, ali nagle promjene redovito ne dozvoljavaju dovoljno
vremena i prostora da se nove inicijative mogu ostvariti u skladu sa
svim važećim običajima i zakonima. To uskladivanje vrši se poslije "u
hodu". Tako je vjerojatno bilo i s osnutkom senjske biskupije. Zato je
Senj mogao u početku pokriti svojom jurisdikcijom samo ona
područja koja su i do tada gravitirala prema njemu. Ali nipošto se ne
može reći da su sva područja na kojima su prije vršili svoju
jurisdikciju biskupi iz Krka i Raba gravitirala k Senju.

U prekovelebitskom i prekokapelskom kraju, na području koje je
pokrivala Banska Hrvatskau u vrijeme hrvatske narodne dinastije,
bila je nejasna biskupijska pripadnost sve tamo od nestanka
hrvatskog kraljevskog dvora i kraljevskog ili dvorskog biskupa.
Donekle su prava tog biskupa prenešena na metropolitu u Splitu, a on
ih je vršio po najbližim rezidencijalnim biskupima njegove
metropolije, tj. preko biskupa u Ninu, Krku i Rabu. Zacijelo je i
nasljednik kraljevskog biskupa igrao neku ulogu u svemu tomu, ali je
svima bilo jasno da je njegova pozicija znatno oslabljena nestankom
hrvatskog kraljevskog dvora. Uklanjanjem jurisdikcije krčkog i
rapskog biskupa, sredinom 12. stoljeća, ostala je tu praznina, u koju su
htjeli ući svojom jurisdikcijom i metropolita iz Splita i susjedni
biskupi, u prvom redu ninski i senjski, nakon što se ovaj posljednji
pojavio.

U toj pravnoj nejasnoći lako je moglo doći do međubiskupijskih
sporenja. Tako se senjski biskup uspio ubrzo posvadati sa svojim
prvim susjedom ninskim biskupom, pa čak i sa svojim metropolitom

1 Prvi put joj nalazimo spomena 1169., ali je iz konteksta pisma Aleksandra III jasno da ta biskupija
več ima neku prešlost (, SMICIKLAS: Čodex diplomaricus regni Croariae, Slavoniae er Dalmanac,
1, Zagreb 1904. str. 121-122. U daljnjem tekstu - CD).