M. Bogović, Staroslavenska liturgija i Parčićev misal, str. 209-225 209
Mile Bogović

STAROSLAVENSKA LITURGIJA U
BISKUPIJAMA SENJSKOJ I MODRUŠKO]
U 19. STOLJEĆU I PARČIĆEV MISAL

Dr. Mile Bogović, Visoka bogoslovska škola u Rijeci, izvorni znanstveni rad
UDK: 264-01(003.349) = 808"18"

U novom vijeku naše se glagoljaštvo nije moglo uspješno nositi s
brojnim nedaćama, a jedna od posljedica toga stanja jest i rusifikacija
liturgijskih knjiga.

U biskupijama senjskoj i modruškoj sve više otklanjaju te knjige i za
sve dijelove mise koji se glasno čitaju upotrebljava se hrvatski jezik iz
Šćaveta.

Kad je 1893. Parčićevim misalom vraćena u liturgiju hrvatska
redakcija u mnogim je župama nastala pobuna, koju su negdje
podržavali i svećenici, jer se u praksi otišlo dalje u smislu
približavanja liturgijskog narodnom jeziku.

* .*

Staroslavenski jezik crkvenih knjiga bio je tzv. književni jezik i kao
takav nije nikada bio potpuno izjednačen s govornim jezikom. To
vrijedi, dakako, i za onaj jezik koji se nalazi u misalima i brevijarima
hrvatskih glagoljaša. Takvu distancu nisu tražile samo crkvene odredbe
nego i vjernost predlošcima iz kojih su knjige prepisivane te osjećaj
svetoga u predanim liturgijskim tekstovima: čovjeku nije dopušteno
mijenjati ono što je sveto, nego treba dopustiti da to sveto njega
mijenja. Takvo poimanje svetoga je misao Sv. Braće - da u liturgiji
treba biti narodu razumljiv jezik - donekle paraliziralo, jer nije
dozvoljavalo da se liturgijski jezik oslanja na narodni, slijedeći njegov
in rirodni razvoj. (U neliturgijskim tekstovima drugi su razvojni

iteriji.) Uza sve to imao je i liturgijski jezik svoj razvoj i to upravo u
smjeru govornog jezika pojedinih naroda. I jezik liturgijskih knjiga
naših glagoljaša poprimio je neke stilske i leksičke osobine hrvatskog

govornog jezika.