soajp bratalić Pisana riječ u Hrvatskoj'

Kao što Sunce svojom toplinom i svjetlošću mami život i iz ne-
žive tvari — tako zapisana riječ čuva, svojim znakovima, smisao i
poruke prošlosti. Neka nova pokoljenja otčitat će poruke davnih
vremena, shvatit će ih i razumjeti.

Pismo je plod visoke civilizacije. Zapisano pokušava zaustaviti
trenutke u proticanju vremena, koje uništava sve živo, sva dobra,
sve civilizacije. Samo ono što je zapisano, izbjegava sudbini da ne-
stane u tami nepostojanja.

Najstarija zapisana, u kamen uklesana, riječ na našem prosto-
ru nalazi se na otoku Visu. Vis su grčki kolonisti još u IV st: p. n. e.
zauzeli i na njemu organizirali život.

Nadgrobni spomenik ratnika Kalije.

Ženski glas:

iz grada isplovi ovog što hrabrosti tvoje je željan.

Na ilirski nasrnu brod. Zateče pri tom te smrt.

A Harmo, milo dijete, siroče je sad.

Junački, Kalijo, čin takav ne pamtimo mi.

Prve zapisane riječi s našeg prostora jesu stihovi o ratniku koji
je pao u borbi. Kroz dugu povijest: grčku, rimsku, hrvatsku — sve
do danas ratovi su svakodnevica, ali i stihovi kojima se brani domo-
vina.

Nakon Visa grčka kolonizacija stigla je i na Hvar koji je organi-
ziran kao trgovačka luka i polis. Grci su ga nazvali Pharos, kako
stoji na ovom postamentu. To smo ime i mi prihvatili, onako kako je
uklesano u IV st. p. n. e. Pharos — Hvar imao je i svoj novac. U Lum-
bardi, na otoku Korčuli, uklesan je tekst koji govori o osnivanju na-
seobine ,između Isejaca i Pila i sina mu Daza . Ovo su osnivači
ugovorili i narod je potvrdio“.

ll. glas: 3

Civilizacija s istoka sukobila se s novom, organiziranijom, rim-
skom silom, koja je stizala sa zapada. Rimljani su zauzimali naše
krajeve krvavo ratujući s llirima. Zauzeli su cijeli llirik i nametnuli
svoju vlast: vojskom, cestama, trgovačkim putovima, i pismom.

*_ Tekst za dokumentarni film istoga imena, sniman na poticaj izložbe održane u Muzejskom
'u Zagrebu 1985. i 1986. Scenario: Radovan Ivančević. Režija: Frano Vodopivec.

Tekst je kod montaže i polaganja na film, naravno, skraćen za dvije trećine. Film traje 30 mi-
nuta. Smatram da će ovaj tekst biti zanimljiv čitaocima kad budu gledali film, jer će im, zahvalju-
jući biti jasnije neke sekvencije u filmu. Ako film ne uzmognu pogledati, tekst će im po-
služiti kao sjećanje na veliku i značajnu izložbu koja je ukazala na korijenje naše kulture koji su

duboki, dublji nego naše povijesno sjećanje.

 

115