Juraj LOKMER

Senjska katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije te
senjski i senjsko-modruški biskupi (III.)

(Povijesno-kulturni vodič)
Vrijeme šćaveta

Pustolovni venecijanski opat i putopisac Alberto Fortis posjetio je
Senj 1770. godine i u svojoj knjizi ,,Putovanje po Dalmaciji“ (Venecija
1774.), u kratkome opisu Senja, njegovih znamenitosti, posebnosti, ljudi i
običaja, zapazio da se bogoslužje u senjskoj katedrall obavlja dijelom na
“glagoljaškom ilirskome, a dijelom na lati; i
bila praksa u senjskoj i modruškoj biskupiji. Nazvavši jezik “glagoljaško
ilirskim" (tj. glagoljaško hrvatskim), Fortis je zabilježio u to vrijeme do-
brano uznapredovali proces prodora govornoga narodnoga jezika u staro-
slavenski liturgijski, u ovoj i nekim drugim biskupijama, odnosno pretežnu
uporabu govornoga jezika u njihovu bogoslužju, tj. pojavu “slaveta" ili
“šćaveta", što ga je još 1754. godine papa Benedikt XIV. oštro zabranio
enciklikom “Ex pastorali munere"

Biskup Ježić bio je prosvijećeni apsolutist i za njegova su biskupo-
vanja na području senjske i modruške biskupije ukinuti brojni samostani
(isusovci u Rijeci, pavlini u Crikvenici, Novom, Senju i Kapeli), a drugi su
prenamijenjeni, kao franjevački u Senju, gdje je 1806. godine biskup Ježić
osnovao bogoslovno učilište za područje svojih biskupija. Obnovio je glavni
oltar katedrale, što ga je je Svicarac Clemente Sommazzi izradio u
stucco-tehnici. Na njemu je bio reljef Marijina uznesenja, a iznad njega
prikaz svetoga Jurja, gradskoga patrona i zaštitnika senjske biskupije, kako
ubija zmaja. Sa strane su bili kipovi svetoga Petra i svetoga Pavla. Taj je
oltar znatno oštećen u II. svjetskom ratu, a poslije je u obnovi katedrale
demontiran. Ježić je sagradio (dovršio) kriptu ispod južnog (desnog) po-

 

 

* Ovaj tekst nastao je kao rezultat nastojanja autora da napiše vodič po katedrali u kojemu bi na
tveno jednostavan i literamo prikladan način donio što više podataka o senjskoj crkvenoj povijesti i
im spomenicima koji su ostali sačuvani nakon razaranja u Il. svjetskome ratu. Kako je tekst očito
prerastao okvire turističkoga vodiča, vrijedi s njim upoznati svakoga koga zanima hrvatska, još uvijek manje
poznata ili nepoznata, crkvena baština.

 Zahvaljujem gospodici Mileni Rogić iz Sakralne baštine u Senju na informacijama i pomoći pri pisanju
teksta ovoga vodiča.

 

  

887