22 Teme

 

Mile BOGOVIĆ

Crkvene prilike u Zapadnoj Hrvatskoj u
drugoj polovini 15. stoljeća

U ovom izlaganju govorit ću o područjima na kojima se u ono vrijeme
prostiraše biskupije krbavska ili modruška, senjska i otočka. To je područje od
Krbave do Rječine i od Senja do Slunja. Srednjovjekovna župa Lika, tj. područje
južno od današnjeg Gospića, pripadala je ninskoj biskupiji, a zaleđe Krbave knin-
skoj. Kninski biskup imao je u Cazinu svoje dvore.

Gore spomenute biskupije nazirale su se unutar splitske metropolije. Metro-
politanska vlast se nije toliko osjećala jer je metropolita bio u drugoj državi, ali je
ipak — zbog povoljnog djelovanja humanizma i renesanse — cijela metropolija bila
jedan duhovni prostor.

Osim Krbave, svi ostali krajevi nalazili su se unutar tzv. frankopanske državi-
ne. Ta državina doživjela je sredinom stoljeća bujno cvjetanje, ali se već koncem
sedmog desetljeća pokazuju znakovi klonuća. Pogotovo nakon što je kralj 1469.
oteo Frankopanima Senj, njihovu najjaču vezu i uporište. U istom desetljeću turska
granica, padom Bosne 1463., veoma se približila frankopanskim posjedima. Sve će
se to odraziti i na rast Crkve.

1. Pod frankopanskim patronatom

'Na diobi frankopanskih imanja u Modrušu 1449. godine nalaze se sva tri bis-
kupa s tog područja: krbavski Vid Korčulanin, krčki Franjo Modrušanin i senjski
Andrija Drački. Frankopani su više od bilo koje hrvatske plemićke obitelji bili
povezani s Crkvom i s njome surađivali. Frankopanska imanja dobivala su pos-
tupno nakon 1449. drugu upravnu strukturu. To će se odraziti i na transformaciju
crkvene uprave. U ono vrijeme nije moglo biti riječi o trajnijoj i jačoj civilnoj
autonomiji ako ne postoje potrebne crkvene strukture.

Knez Dujam, osnivač loze Frankopana Slunjskih, poradit će da se na njego-
vom području osnuju neke crkvene ustanove. Toj inicijativi treba zahvaliti nas-
tanak franjevačkog samostana u Slunju. Dakako da su te ustanove pratili i značajni
graditeljski pothvati.

Knez Juraj, osnivač loze Frankopana Cetinskih, zacijelo je zaslužan da je u
njegovu gradu utemeljen franjevački samostan.