T. Galović: Senjska ploča II Senj. zb. 42-43, 327-340 (2015-16.)

 

TOMISLAV GALOVIĆ

SSENJSKA PLOČA II. (NEISPISANI KAMENI PREDLOŽAK)"

 

'Tomislav Galovi UDK: $11.163.42(091)

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 003.349.1(497.5Senj)
 Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest Izvorni znanstveni članak
Tvana Lučića 3 'Ur: 2016-09-06
'HR 10000 Zagreb

tgalovic &ffzg.hr

U radu se rekapituliraju dosadašnje spoznaje o Senjskoj ploči te iznose rezultati novih
istraživanja na tvrđavi Nehaj vezanih uz otkriće dvaju velikih komada kamene ploče koji
imaju izravne poveznice s dosad poznatim glagoljskim spomenicama nastalim na tome
području na prijelazu iz 1. u 12. stoljeće. Autor predlaže naziv za ta dva novopronađena
ulomka Senjska ploča II. Oni kronološki pripadaju istom kulturno-intelektualnom krugu kao
Senjska ploča, Bašćanska ploča i Jurandvorski ulomci.

Ključne riječi: Senjska ploča, Senjska ploča HI, Bašćanska ploča, Jurandvorski ulomci,
tvrđava Nehaj, glagoljska epigrafija,srednji vjek, rani novi vijek

 

     

 
   

Unutar korpusa ranih hrvatsko-glagoljskih natpisa grad Senj i njegova
Senjska ploča zauzimaju važno i istaknuto mjesto.' Naime, najstariju glagoljsku
epigrafiju na hrvatskom tlu,' a kao rezultat dolaska glagoljice s tzv. sjevernoga
puta, formiraju Plominski natpis, Valunska ploča i Krčki natpis koji se datiraju u

 

 

 

 

* Na ovom mjestu srdačno zahvaljujem prof. Blaženki Ljubović, ravnateljici Gradskog
muzeja Senj, na različitim vidovima pomoći prilikom pisanja ovoga rada - od mogućnosti
pregledu kamenih ulomaka dok još nisu bili izloženi u stalnom postavu senjskog Muzeja pa do
pribavljanja potrebne literature i drugih informacija.

' B. FUČIĆ, 1956, 181-184; M. BOGOVIĆ, 1994; 1994, 157-175; B. LJUBOVIĆ, 2011,
649-658; Spomenica 1962. - 2012., 2012, 206-213 (poglavlje: Glagoljska baština Senja). Usp. i
M. BOGOVIĆ, 1998. 1-140.

* Usp. T. GALOVIĆ, 2015, 272295 te dopunjenu englesku verziju toga teksta koja je u
pripremi za tisak (T. GALOVIĆ, 2016)

 

 

 

 

327