Tanja Kuštović

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku
Zagreb

FILOLOŠKA PROUČAVANJA HRVATSKIH
PROTESTANTSKIH TEKSTOVA

U tekstu se prikazuju filološka istraživanja hrvatskih protestantskih tekstova koja su obavljena
u20. i 21. stoljeću. Daje se prikaz nekih istraživanja Franje Fanceva, Alojza Jembriha, Gordane
Čupković i Stjepana Damjanovića. Analize su uglavnom provedene na glagoljičnom i ćirilič-
nom Novom testamentu (1562/1563, 1564), ali i na drugim protestantskim tekstovima. Iz tih se
analiza zaključuje kako su hrvatski protestantski pisci u 16. st. zamislili hrvatski jezik.

Ključne riječi: protestanti, glagoljica, ćirilica, latinica, filologija

Naziv filologija dolazi od grčke riječi g1\o\oyia: ljubav prema sadržajnu
i umnu govoru. Filologija je disciplina koja se sustavno bavi kulturno relevant-
nim tekstovima te, analizirajući ih, otkriva kulturne sadržaje i značajke sredine ili
razdoblja. Konkretno, hrvatska glagoljska filologija odnosi se na jezik hrvatsi
glagoljskih tekstova. Glavno je sredstvo filologije poznavanje jezičnoga izraza i
povijesti tekstova, pa je po tome ona disciplina koja se obuhvatno bavi i jezikom
i književnosti. Upravo su to područja kojima se za cijelog svog radnog vijeka
bavio, bavi se, a i kojima će se — nadam se — u budućnosti baviti prof. Stjepan
Damjanović. U ovom ću radu pokušati pokazati kako su se s filoloških aspekata
proučavali hrvatski protestantski tekstovi, koje je i sam prof. Damjanović uvelike
istraživao.

Hrvatski su protestanti svoje tekstove objavljivali u Njemačkoj, tj. u Urachu
u razdoblju od 1561. do 1565. godine. Tiskaru je utemeljio barun Ivan Ungnad
Weissenwolf od Soneka, i to u dogovoru s Primožem Trubarom, Stipanom Kon-
zulom i vojvodom Krištoforom. U tiskari je objavljeno 14 naslova, pri čemu
su neki otisnuti na sva tri hrvatska pisma: glagoljicom, ćirilicom i latinicom,
dok su neki otisnuti jednim ili dvama pismima. Zahvaljujući Franji Bučaru
(1866-1946), hrvatskom književniku, povjesničaru i sportskom djelatniku, te
Franji Fancevu (1882—1943), hrvatskom književniku, filologu i povjesničaru
književnosti, dobili smo usustavljen popis protestantskih izdanja (Bučar i Fan-
cev 1938). To su:

 

 

 

237