Piše Marica Čunčić

Neka proklija zemlja

ori hrvtske pisaneriječi(Školska knjiga, Zagreb,2003.) uz dopuštenje

 

z knjige Marice Čunčić OČI OD SLNCA, MISAL OD OBLAK.
autorice nastavljamo stekstom SLOVIMA O STVARANJU SVIJETA

'Treći dan: stvaranje života

lovo“z"znači zemlju, zauzima pola rozete,ili pola
ae svijeta,aliimaijošjedan element oji izlazi z kruga
jer označuje Zemlju kaoastronomsko tijelo. More zauzima
tri četvrtine zemaljske površine i to je dobro izraženo u
slovu *m" koje zauzima tri četvrtine rozete. Slovo"k"ima
oblikkoji podsjeća na korijen, klicu, sjemei travku. Plodno
stablo ima široku krošnju i prikazano je slovom koje se
moglo čitati š , šć". Pedstavlja drvenaste biljke, stabla,

 

  

*štap koji cvate'!

*Ireče Bogi'Vode pod nebom neka seskupe na jedno mjesto
ineka se pokaže kopno!'I bi tako. Kopno prozva Bog zem-
lja, a skupljene vode mora. 1 vidje Bog da je dobro. | reče
Bog: Neka proklija zemlja zelenilom travom sjemenitom,
stablima plodonosnim koja, svako prema svojoj vrsti -na
zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme“.Ibi tako. 1
nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema
svojoj vrsti,i stabla koja rode plodovima što u sebi nose
svoje sjeme, s
dobro. Tako bude večer, pa jutro—dan treći

 

 

 

vako prema svojoj vrsti.  vidje Bog da je
* (Post19-13)

  

Odčetiri elementa: zrak (duh), voda, vatra i zemlja, prva su
trielementa stvorena prvoga dana. U trećem je danu Bog
stvorio četvrti element, zemlju u smislu kopna.

Sveti Ambrozij ovako pjeva o tom danu stvaranja kad se
kopno odvojilo od mora:

ZEMIJA MORE
z M
z Z+iM

STUDENI 2012

O Stvorče zemlje, Gospode,
Ti površje razdjeljuješ,
Vodenu silu suzbijaš,
Iznad nje kopno uzdižeš.

1zemljom zelen prosipaš
1 šarnog cvijeća nakite,
Da nosi rod u obilju
Idaje hranu ugodnu.

Psalmist sedivi stvoritelju i slikovito opisuje stvaranje
četvrtoga dana:

 

Vodu morsku on sabire kao u mješinu
i bezdane stavlja u spremišta. (Psalam 33)

 

Ti daješ te niče travaza stoku
ibilje na korist čovjeku,

da izvede kruh izzemlje

i vino što razveseljuje srce čovječje;
da odullja lice zasja,

i da kruh okrijepi srce čovjeku.

 

 

Stabla se Gospodnja napajaju hranom,
cedri libanonski koje on zasadi. (Psalam 104)

 

U idućem broju: Četvrti dan:
stvaranje svemira i određivanje vremena m

*

TRAVA, SJEME

PLODNO DRVO
K *
Z+iM+K

Z+iM+K+Ć

67