josip bratulić

    

 

Polemika

 

Nikole Modruškoga

 

o glagoljici

 

Ove godine mogli bismo, uz toliko brojne godišnjice, slaviti vi-
soku godišnjicu rođenja Nikole Modruškoga (1427— 1480) — evo te-
če 560. godišnjica od njegova rođenja. Svoje sam izlaganje — u
okviru skupa o polemici na jugoslavenskom književnom poprištu —
posvetio njemu iz više razloga, a ne zbog godišnjice rođenja, iako bi
to bio dovoljan razlog da ga ovdje spominjemo. U njegovoj polemi-
ci, iz davne 1474. govori se o jeziku, pismu, pojmu nacije i ostvariva-
nju prava na nacionalne entitete — dakle o svemu što je i danas na
mnogim stranama svijeta otvoreno, i što se oštro pomalja, izdana u
dan, ponegdje i kod nas, kao da od njegova pisma Kaptolu i sve-
ćenstvu modruške biskupije nije prošlo pola milenija! No — budu-
ći da je riječ o polemikama na našem književnom poprištu, a svi će
se zadržavati na novijim pojavama polemike, neka mi bude dopu-
šteno spomenuti i neke stare, vrlo stare polemike, jer one pokreću
ona ista pitanja koja su uzbuđivala duh Nikole Modruškoga, a uzbu-
duju, na različite načine i naš duh; mnoga pitanja koja je u svojim
spisima pokretao Nikola Modruški ne viču kao ratni poklič, nego
peku kao otvorene rane, nakon što je rat (polemos, grčki rat) pro-
šao, a pobjednika nema. Osim ako pobjednikom ne smatramo ono-
ga koji je obogaćen kakvom-takvom novom spoznajom, ili iskus-
tvom povijesne vrijednosti, s kojim ne zna šta će, i što bi.

Prva polemika koja se uopće vodila u slavenskim književnosti-
ma, na samom početku slavenske pisane civilizacije, zbila se u na-
šem neposrednom susjedstvu, samo stotinjak kilometara odavde
na Zapad, u Veneciji godine 867. ili 868, kad su Konstantin Ćiril i
njegov brat Metodije s učenicima krenuli da bi redili svoje učenike.
Pročitat ću, u prijevodu, što njegov biograf kaže o toj polemici, pr-
voj polemici u slavenskoj kulturi i civilizaciji:

 

 

 

»Kad je bio u Veneciji, skupiše se na nj biskupi, popovi i
crnorisci, kao vrane na sokola, i podigoše trojezičnu herezu
govoreći: ,Covječe, objasni nam, kako si ti sada stvorio Slave-

 

— o ČOŽČozj€ Hć