DVA GLAGOLJSKA NATPISA IZ 11. ST. U KONAVLIMA I
ZUPI DUBROVAČKOJ

Znakovi velike starine hrvatskog jezika
Sonja - 09.06.2009. 10:05

 

Fotograf: DV

Prošlo desetljeće podiglo je zastor koji je skrivao glagoljsku epigrafiku južno od Dubrovnika. Kad
-je godine 1979. srušena crkva Male Gospe u konavoskome selu Dunave nakon što je bila oštećena u
potresu, pronađen je mali bijeli mramorni epigrafički ulomak. Tek 1997. je utvrđeno da je natpis na
njemu pisan glagoljicom. 1999. god. su Niko Kapetanić i Branko Fučić znanstvenoj javnosti
objavili da je to hrvatski glagoljski natpis iz 11. st., ali ga nisu pročitali. Nakon toga je 2001.
objavljeno čitanje koje su potpisali Niko Kapetanić i Mateo Žagar. Oni su potvrdili da je riječ o
hrvatskom glagoljskom natpisu iz 11. st. Godine 2005. Gordana Tomović je natpis drugačije
pročitala i zaključila da je to srpski glagoljski natpis iz 13. st. Čitanje iz 2001. ponovljeno je i 2009.
u članku Matea Žagara u knjizi Povijest hrvatskoga jezika. 2009. god. M. Čunčić nedavno je otkrila
posve novo čitanje koje se razlikuje od prijašnjih i potvrđuje da je to hrvatski glagoljski natpis iz 11.
st.

Konavoski natpis mogao bi se smatrati iznimnim i jedinstvenim da se nije pojavio još jedan iz
istoga razdoblja. Godine 2007. prilikom arheološkog istraživanja groblja kraj crkve sv. Đurđa
između mjesta Petrače i Buića u Župi dubrovačkoj pronađen je, zahvaljujući iznimnoj pozomnosti
arheologa, još jedan glagoljski natpis na ulomku antičkoga crijepa teguli. Ulomak nije toliko velik
(13.4 x 10.6 x 3 cm) koliko je značajan tekst na njemu upisan, najveći od svih, manji samo od
Baščanske ploče. Tekst je otkriven naknadno, nakon završetka istraživanja, kada se pristupilo
detaljnoj obradi. Arheologinja Marta Perkić uočila je natpisna polja, a pojedina slova su se nazirala
tek pod vrlo oštrim kutom svjetla.