rvatinićisespominju u jednoj spravi Karla1l.od

14. 7, 1299. kao Hrovatinus comes. Najmoćniji
od njih je vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić, prisraša
napuljskih kraljeva Karla Dračkoga i Ladislava
"Napuljskoga. Iz njihova anžuvinskoga grba uz
Hrvatinići ljiljane popur bosanskih i drugih europskih
kraljeva.

FM;C se popeo do velike političke moći i ugleda

 

 

lsvojom vjernošću bosanskim kraljevima. Kralj

stoja dopušta mu da osvaja dalmatinske gradove pod

zastavom napuljskoga kralja. Zbog vjernosti iskazane

kralju Ladislavu i njegovu ocu Karlu Dračkome,

Ladislav u Gaeti 1391. poveljom potvrđuje vojvodi

Hrvoju i njegovu bratu Vuku Vukčiću banovinu
kraljevine Dalmacije i Hrvatske.

   

lakon_što je Žigmund u Križevcima pobio

hrvatske plemiće, Ladislav se oslonio na
najmoćnijeg tadašnjeg bosanskog vojvodu Hrvoja
koji će, uz pomoć maršala Sicilije i vrhovnoga
kapetana napuljske mornarice Alojzija Aldemarisca,
uspjeti da svi dalmatinski gradovi izvjese Ladislavovu
zastavu. | Ostrogonski — nadbiskup  Ivan_ Kanižaj
krunio je Ladislava 5. 8. 1403. g. u Zadru za
hrvatskougarskoga kralja. Prije povratka u Napulj,
kralj je uzdigao Hrvoja na veliku čast ercega (dux)
grada Splita davši mu u posjed otok Brač, Hvar i
Korčulu te ga postavlja svojim jedinim namjesnikom
u Hrvatskoj i Dalmaciji. Od toga se vremena Hrvoje
maziva u_splitskim spomenicima herceg Spljeta,
potkralj (vicerex) Dalmacije i Hrvatske, najveći vojvoda
bosanski i knez donjih strana.

d'ba crkvene vlasti prihvate Hrvoja, osumnjičena
zbog bogumilstva, za hercega katoličkoga
grada Splira, naručili su crkveni dostojanstvenici za
njega misal koji će potvrditi Hrvojevu pripadnost
kacoličkoj crkvi. Taj glagoljski misal napisan je između
1403. i 1404. godine kad je vojvoda bio na vrhuncu
svoje moći. Na kraju misala nalazi se slika Hrvoja
preko cijele svranice na bijelom pobjedničkom konju.

  

  

Hrvoja Vukčića Hrvatinića
(1404. - 2004.)

Marica Cunčić

 

Isto tako zauzima cijelu stranicu njegov grb s latinskim
natpisom: Arma Hervoiae ducis Spalatensis. Pisac
Butko koji je pisao misal s još nekim pomoćnicima u
dosta velikoj žurbi, zapisao je svoje ime na 139. listu u
spomenu živih: Ti pomeni žive ke hoćb i But'ka pisca.

  

 

isal je izvanredno lijepo iluminiran. Ima oko 380

živopisnih inicijala i 94 minijature na 243 lista
(ili 486 stranica) pergamene. Neki su inicijali prožeti
heraldičkim elementima iz Hrvojeva grba, a pozadina
u više minijatura pokazuje dijelove Splira: zidine
Dioklecijanove palače i toranj sv. Duje. U kalendar
su uvršteni sveci koje su štovali Anžuvinci, i sv. Duje,
zaštitnik grada Splita. Boje su vrlo dobro sačuvane.
Osim sakralnih tema u minijaturama (sveci iz Staroga
i Novoga zavjeta, prizori iz Kristova života), ilustrirani
kalendar ima slike svakidašnjih poslova.

Hem je bio optočen dragim kamenjem koje
je kasnije nestalo. Izgleda da je zbog tih
dragocjenosti i postao plijenom rurskih osvajača i
dostojnim darom sultanskoj biblioteci. Još i danas
glagoljski misal resi sulransku biblioteku Topkapi
Sarayi u Carigradu, samo s nešto skromnijim koricama
u tzv. Vildis-uvezu iz 19. st.

 

 

 

  

rvi ga je zabilježio A. D. Mordimann u popisu

rukopisa sulranske biblioteke. — Ekspedicija
Mađarskeakademije (Kubiny, Heszlmann, Ipolyi) koja
je 1862. godine u Carigradu tražila knjige Korvinove
biblioreke, prvi pur naziva ovaj kodeks misalom,
tako da u katalog Ernsta Dethiera ulazi pod nazivom
misal ?. Nova delegacija Mađarske Akademije pod
vodstvom turkologa Vambćryja prenosi Hrvojev misal
1889. god. u Budim i šalje ga u Beč na fotolirografsko
snimanje i proučavanje subvencijom bosanske vlade i
rezulrati su objavljeni u jednoj sruć

  
 

O0000000000000000000000000000000000000000000

' Phiologus 1850, V(1850) 759 i IX. (1854) 584
> Augrateon IX, 1868

* Misal glagoliticum Hereviae ducs Spalateni,recensuenunt\.Jagić
L. Thsllčcny F Wickhofi, Vindobonac 18

 

ekuwaeih 2004