Normativ Kijevskih listića

Marica Čunčić, Zagreb

U ovom se članku egzaktno određuje normativ Kijevskih listića kroz sličnosti i razlike

između normativa i stranice Iv Kijevskih listića s obzirom na položaj kraćih slova.

Zahvaljujući mogućnostima računala može se u paleografiji istražiti ono što prije nije
bilo moguće. Stvaranje fontova omogućuje pisanje hipotetičkim oblikom slova.'
Pomoću alata dostupnih u kompjutorskim programima za obradu slike omogućeno je
točno ispitivanje grafičkih oblika u rukopisima?. Sada se vizualna sličnost može iznijeti
kao znanstveni dokaz jer se oponašanje na računalu može nadzirati i provjeravati.

U analitičkoj je glagoljskoj paleografiji egzaktno definiran parametar proporcija, tj
visine i širine slova pojedinih tipova glagoljskoga pisma, kao i njihov položaj između

lini;

 

* Preostaje da se s tim idealnim tipovima, koji služe kao normativ, usporede slova

 

u glagoljskim rukopisima.“

Kijevski listići (KL) iz 10. st. važni su za glagoljsku paleografiju jer su najstariji
sačuvani glagoljski rukopis. Razumijevanje proporcija, oblika i položaja glagoljskih
slova u KL bitno pomaže opisu oblika i položaja slova u ostalim starim glagoljskim
rukopisima. Upravo zato u ovom članku analiziram jednu stranicu KL.

Visina slova KL posebno je zanimljiva jer je nejednaka. Otprije je poznato da slova vise
na gomnjoj liniji na svim stranicama 1v-7v. Međutim točnije je reći da kraća slova vise
na gomjoj liniji u odnosu na ona koja idu od gomnje do donje. Nejednaka visina slova

usko je povezana s njihovim položajem izmedu li

 

Nedavno sam otkrila da je
nejednakost visina kakva se pojavljuje u KL lv pravilna i predvidiva.“ To sam mogla

ustanoviti zahvaljujući normativu (N) s kojim se visina uspoređuje i pomoću kojeg se

' Npr. imitacija pisanja okruglom glagoljicom Vasila Jončeva kao u ovom članku, li pisanje naslovnom
glagoljicom Kločeva glagoljaša kao u: Čunčić 2001, 26-27.

* Rekonstrukcija uništenih dijelova simetričnih inicijala zrcalnim lijepljenjem kopija, filviranje slova radi
analize duktusa itd. Usp.: Čunčić, 1999, 66-73

* M. Čunčić, 1998, 229-238.

* Glagoljski natpisi su donekle obrađeni (Baščanska i Valunska ploča, Krčki natpis). Usp. Čunčić, 1995-
1996, 38-50. Čunčić, 2000, 257-269.

* Nimčuk, 1983

“ Čunčić, 2004.