UDK: 003.349(497.5 Otok Krk):930.27 Izvorni znanstveni članak
Original scientific paper

 

ŠTO JE OPAT DRŽIHA NAUČIO OD OPATA MAJ

Dr. se. Marica ČUNČIĆ,
Staroslavenski institut, Zagreb

Paleografskom analizom položaja glagoljskih slova pokazuje se da je autor teksta
Krčkoga natpisa (Krk, 10. st.) znao za izvoran najstariji položaj glagoljskih slova
u peterolinijskom crtovlju, a jedan znak upućuje i na poznavanje slogovnoga pisma.
Budući da najstarije crtovlje proizlazi iz generativnoga geometrijskoga modela,
“kola", pretpostavlja se da je autor znao i za “kolo". Dublete slova “a" i poluglasa
na Bašćanskoj ploči (Jurandvor, Baška 1100. god.) uzete su iz znakova slogovnoga
pisma koje također proizlazi iz generativnoga geometrijskoga modela, “kola".
Položaj slova na Bašćanskoj ploči odražava prvomo crtovlje, ali se ipak slova s
važnim položajem malo udaljuju od najstarije norme. Morfologija slova na ploči
 pokazuje poznavanje trokutastoga tipa glagoljskoga pisma koji je usko vezan za
“kolo". Sve te činjenice pokazuju da je opat Držiha mogao naučiti najstarije
peterolinijsko crtovlje, “kolo", trokutasti tip i slogovno pismo na primjeru Krčkoga
natpisa na kojem se spominje opat Maj.

 

jpredstavlja Krčki natpis (dalje u tekstu KN), a opat Držiha Bašćansku

ploču (dalje BP). Lišen pjesničke konotacije ili personifikacije, naslov bi
glasio ovako: Što je na Bašćanskoj ploči preuzeto iz Krčkoga natpisa sa stajališta
analitičke glagoljske paleografije.

u-h va opata iz naslova predstavljaju dva glagoljska spomenika. Opat Maj

KN se vjerojatno čuvao u benediktinskom samostanu sv. Lovre u Krku, a
danas je smješten na stubištu kanoničke kuće u Krku (sl. 1). Datira se u 11. st., ali
nove činjenice mogu pomaknuti vremensku granicu u veću starinu, tj. u 10. st.
(Čunčić 1995-1996, 50-52). Iz teksta: (s)e zida Majv opatw / Radonja Rugota
Dobroslav (Ovo zida Maj opat i (ia) Radonja, Rugota, Dobroslav) zaključujemo
da je opat Maj zidao po svoj prilici samostan ili crkvu sa spomenutom braćom
benediktincima. Ne spominje se tko je natpis pisao. Budući da je glagol “zidati" u
trećem licu (zida), a ne u prvom, natpis nije pisao spomenuti opat nego je netko
drugi htio zapisati što je opat Maj napravio. Ime Maj? latinskoga je podrijetla
(Maius) prema tome velika je vjerojatnost da opat nije bio glagoljaš, nego latinaš.
A glagoljski je natpis morao napisati glagoljaš. Autor i klesar bio je jedan od
braće benediktinaca koji su potpisani dalje u tekstu. Iz toga zaključujem da je
latinski opat osnovao glagoljašku opatiju. U znak zahvalnosti glagoljaši ga

257