Mile Bogović
| Je li glagoljica hrvatsko pismo?

Najraširenije je mišljenje da je hrvatski glagolizam grana opće slaven-
skog glagolizma, tj. da on pripada općeslavenskoj glagoljskoj baštini iz
koje i naš glagolizam vuče korijene, premda je svima jasno da u odnosu
na jačinu i težinu te hrvatske grane, kao i na njezine plodove, da ona
toliko nadilazi sve druge grane zajedno da se to slavensko stablo može
jako teško držati uspravnim ako ga ne podbočimo izvanrednim kon-
strukcijama.

Te konstrukcije i danas ne popuštaju jer se uvriježilo mišljenje da smo
izvana dobili sve što imamo vrijedna. To je jedna od posljedica koloni-
jalnog i podaničkog mentaliteta. Najraširenija ..kolonijalna“ teorija na
ovom području je ona ćirilometodska. Prema njoj glagoljicu je stvorio
Ćiril s bratom Metodom za slavensku misiju među Moravljanima 863.
godine. Iz Moravske se proširila i na Hrvatsku.

Ovdje ću pokušati potražiti razloge za jednu drugu tezu, tj. da slavenski
glagolizam ima svoje korijene u hrvatskom glagolizmu, odnosno da nje-
gove grane imaju svoje korijene u hrvatskom deblu. U manjoj mjeri se
to može reći za staroslavensko bogoslužje jer ono nije vezano samo na
glagoljicu nego — pa čak i u većoj mjeri — i na ćirilicu.

Hrvatska - glagoljaško područje

Svima je jasno da je glavnina glagoljskih natpisa svojim nastankom ve-
zana uz hrvatsko tlo i to ponajviše na hrvatski sjeverozapad. Ti nepreno-
sivi spomenici najsigurnija su potvrda gdje je glagoljica bila u uporabi.
Kad bismo na temelju natpisa prosuđivali gdje je nastala glagoljica, naj-
logičniji bi zaključak bio: nastala je ondje gdje su joj najstariji kameni
spomenici. Najstariji, najbrojniji i najvredniji glagoljski natpisi u kame-
nu smješteni su u Kvarnerskom bazenu i njegovoj okolici. Možemo bez
oklijevanja zaključiti s Brankom Fučićem ,,da se kompaktna teritorijal-

367