68
mile bogović

RAZMIŠLJANJA NAD SENJSKOM PLOČOM

Ovoga ljeta imali smo priliku vidjeti u kuli Nehaj u Senju izložbu >Zvo-
nimir kralj hrvatski«. Izložba nije priređena u bilo kojem dijelu Nehaja n&
go na prostoru gdje je prije gradnje Nehaja postojala jedna crkva. Ako to !
nije htio, priređivač je samom postavom sugerirao razmišljanje o mogućnos-
ti da je upravo na tom mjestu stajao kralj Zvonimir. Sugestija je bila tim
jača što je izložena i Senjska ploča, sestra Bašćanske ploče koja govori 9
prisutnosti tog hrvatskog kralja u opatiji Sv. Lucije u Jurandvoru. Popevši
se poslije na vrh Nehaja vidio sam kao na tanjuru ne samo Senj nego i da
leku okolinu, pogotovo Krk i ostalo susjedno otočje, gdje je glagoljica živ“
jela i odživjela časno svoj vijek. Pokušao sam od one najnovije zgrade M 13
otići daleko u prošlost ne bih li našao vezu onoga vremena kada je stvore-
no prvo glagoljsko slovo, kada je ono došlo do Senja, kada je uklesano na
Senjsku ploču — pa sve do M 13.

Senj je poznat kao glagoljaški i kao uskočki grad. Po prvom dijelu s
proslavio u srednjem a po drugom u novom vijeku. U prvom dijelu imao
je na Senjskom brdu crkvicu sv. Jurja a u drugom tvrđavu Nehaj. Do ono:
ga prvoga dolazi se vremenski kroz Nehaj. I doista, kopajući u Nehaju pro-
nađena je jedna crkvica, po svoj prilici sv. Jurja. Kada je negdje na prijele
zu iz 18. u 19. stoljeće u Senju glagoljica postala sumnjivo pismo, slomljen
je jedan natpis ispisan tim pismima i komadi su ugrađeni u nasip preko
kojega se ulazilo u tvrđavu. Kada je to 1964. otkriveno, s ponosom je utvr"
đeno da je sestra Baščanske ploče živjela u Senju. Sada kad više ne postoji
bojazan da nas to pismo vodi u neke vode u kojima se ne želimo nalaziti, U
istinu ne treba skrivati. Ona nas vodi k našem iskonu, i upravo na tom pt
tu dolazimo do svojih duhovnih temelja.

Može biti istinito da su glagoljicu sastavili sv. braća Ćiril i Metod za morav$
ke Slavene, ali također istinito da se u moravskim krajevima nije sačuvala
na kamenu nijedno glagoljaško slovo. Za ono što je tamo nađeno napisano
na papiru po svemu sudeći opet ima porijeklo u ovim našim krajevima. MO
guće je tumačenje da je to pismo presađeno u našu zemlju iz Moravske, ali
zašto ne bi bilo moguće da je ono ovdje nastalo pa su ga odavde sv. Braća
odnijela u Moravsku. Imajući u vidu da zapravo nemamo nikakvih podataka