Mile Bogović UDK 261(497.5)-05 Frankapan, B1453/1529
 Gospičko-senjska biskupija 282(497.5)-05 Frankapan, B.1453/1529*
53000 Gospić Izvorni znanstveni članak

Mile Bogović

Crkvene prilike u vrijeme
Bernardina Frankopana
(1453.—1529.)

U Bernardinovo vrijeme lome se i na crkvenom i na civilnom području strukture
hrvatskoga srednjovjekovlja, ali se unatoč tomu, i kod Berardina i biskupa
njegova vremena očituje snažno nastojanje da se za nove naraštaje spasi
bogatstvo srednjovjekovne vjere i kulture.

U ovom radu autor nastoji odgovoriti na tri pitanja:

(1) U Bernardinovo vrijeme mijenjaju se na našim prostorima crkvene strukture.
Pitamo se u kojoj mjeri na to utječe frankopanski patronat nad biskupijama
Senjskom i Krbavskom?

(2) U Bernardinovo vrijeme na modruškoj biskupskoj stolici sjedili su biskupi
»svjetskoga« glasa. Kako je to bilo moguće?

(3) U Bernardinovo vrijeme nastale su naše prve tiskare koje su odreda gla-
goljske. Koji su razlozi tomu?

U Bemardinovo vrijeme mijenjaju se na našim prostorima crkvene strukture.
Biskupsko sjedište premješteno je najprije iz Krbave u Modruš, a u godini
Krbavske bitke biskup se morao skloniti u Vinodol. Biskup Kožičić nije ni ondje
imao potrebnu sigurnost nego se smješta u Rijeku. Frankopani su imali pa-
tronat nad biskupijama Senjskom i Krbavskom ili Modruškom, ali je u to
vrijeme i njihova moć silazila od najviših vrhunaca do potrebe da se bore za
opstanak

Područje Bernardinove vlasti  utjecaja bilo je, pod crkvenim i svjetovnim vidom,
od posebnoga značenja, tako da su na biskupsku stolicu krbavsko-modrušku
imenovani tada poznati crkveni prelati koji su i u teškim vremenima znali
sačuvati visoku kulturnu i vjersku razinu u narodu.

To se vidi iz bogate tiskarske djelatnosti. Pri tome svakako nisu zaslužni samo
crkveni prelati nego i lokalna vlastela. Među crkvenim prelatima svakako je za
naše krajeve najveće ime Šimun Kožičić Benja, a među svjetovnom vlastelom
svakako je na prvom mjestu Bernardin Frankopan.

29