M. Bogović: Crkva i senjsko srednje školstvo Senj. zb. 36, 51-56 (2009.)

 

MILE BOGOVIĆ

CRKVA I SENJSKO SREDNJE ŠKOLSTVO"

 

Mile Bogović UDK: 261.6(497.5 Senj)
 Gospićko-senjska biskupija 373.5(497.5 Senj)
HR 53000 Gospić Izlaganje sa znanstvenog skupa

Ur.: 2009-06-26

Novovjeko_senjsko srednje školstvo, odnosno gimnazija, ima svoje korijene u
latinskoj školi koju su 1723 pošeli voditi pavlini. Nakon ukidanja pavlinskog reda 1786.
kratko vrijeme simnaziju vode franjevci a od njh je preuzima svjetovni kler. U nastavno
osoblje sve više se uključuju laici, a u vrijeme bana Mažuranića gimnazija dolazi u
isključivu nadležnost države. Biskup Ožegović e 1857. osnovao Dački dom iz kojega su
pitomci pohadali gimnaziju. Taj Dom, nazvan po svome utemeljitelju "Ožegovićianum"
djelovao je do 1940. godine
Ključne riječ

 

 

 

ija, Ožegovićianum, pavlini, srednje školstvo

 

Srednjovjekovno školstvo u biskupijama Senjskoj i Modruškoj ili
Krbavskoj bilo je na razini školstva u drugim zemljama. Zaostajanje je počelo u
prvoj polovici 16. stoljeća, a uvjeta za obnovu nije bilo sve do kraja tzv
"uskočke krize" (1617.). Tada ustvari započinje u nas tridentska obnova.
Biskup Ivan Krstitelj Agatić (1617.-1640.) učinio je u tom smislu važan iskorak
kad je doveo u Senj pavline (1634.).! Poznato nam je da je isti biskup pozvao iz
'Trsta isusovce u Senj radi misija i da se s njima tada dogovorio za otvaranje
kolegija i gimnazije u Rijeci.? Nemamo izravnih podataka o školskom

 

Priopćenje je održano na znanstvenom skupu u povodu 200. oljetnicedjelovanja Školske
knjižnice enjske Srednje škole Pavla itera Vitezovića održanom 26. 2. 2009. u Senju.

' Usp. Spomenica senjskoga srednjega školstva, Senjskizbornik, 16, Senj. 1989.

? Agatićje Rijećanin. Za senjskog biskupa došao jeiz riječkog augustinskog summostana sv
Jeronima, U vrijeme svoga biskupovanja doveo je u napušteni dominikanski samostan u