M. Bogović: Senjska glagoljska baština Seni. zb. 35, 11-26 (2008.)

 

MILE BOGOVIĆ
SENJSKA GLAGOLJSKA BAŠTINA

Mile Bogović UDK: 003.349.75(497.5 Seni)(091)

Senjskih žrtava 36 655(497.5 Seni)(091)

HR 53000 Gospić Izvorni znanstveni članak

mile.bogoviciinet.hr 'Ur.: 2008-12-19

Autor nastji dati regledsveukupne slagoljske bašine u Senju. Naprij pokušaa
objasniti pojevu slagolice u Senju, a potom njezino priznanje od vrhovne katolii
as, U daljnjem teksa prikaznje važnie glagolske rikopise | matpise vezine uz Šn,
djelovanje: glagolske tiškane, zaim praz opadanje glagojske kulure | sudbinu
Propagandinih izdanja, Ščaveta e završava vračanjem hrvatskeredakcije po Pačićevom
misala

\ljučneniječi Sen,lagojica,taoslavenskasluža Božja, gagojsketiskare

 

 

  

I. Početci glagoljice u Senju

Nalaz Senjske glagoljske ploče otkrio je da je u Senju glagoljica već u
11. st. jednako prošireno pismo kao i na susjednom Krku. Činjenica je da se
"kompaktna teritorijalna jezera naših najstarijih glagoljskih natpisa iz XI, XII i
XIII stoljeća nalazi na hrvatskom sjeverozapadu"' i da u to vrijeme nemamo
nigdje drugdje u svijetu uklesano ijedno slovo u tvrdu materiju, trebala bi već
jednom pokrenuti naše stručnjake na temeljito promišljanje o prostoru nastanka
glagoljice.? Ne ćemo pogriješiti ako u traženju puta glagoljice i staroslavenske
službe Božje povežemo Senj sa susjednom Baškom. Ondje na Bašćanskoj ploči
imamo jasnu činjenicu postojanja monaha glagoljaša. Tu pak činjenicu možemo
povezati sa Splitskim saborom 925. koji kaže da se bez znanja latinskog jezika

!B FUČI
O tome sam p

 

, 1982,2
o u više svojih radova. Upućujem na rad: M. BOGOVIĆ, 2004, 247-260.