POVIJEST BISKUPIJA SENJSKE I
MODRUŠKE ILI KRBAVSKE