M. Bogović: Gdje je radila senjska glagoljska tiskara... Senj. zb.21, str. 101.-108. (1994.)

MILE BOGOVIĆ

GDJE JE RADILA SENJSKA GLAGOLJSKA TISKARA
OD GODINE 1494. DO 1496.?

Mile Bogović UDK:655.1/ 3(497.5 Senj):003 349.1
Sakralna baština Izvorni znanstveni članak
HR 51270 Senj Ur-: 1994-11-30

Autor drži da je u dosadanjim radovima o Senjskoj glagoljskoj tiskari naglašavan
samo rad poznavalaca jezika i pisma, a zanemaren je onaj drugi, tehničke i zanatske naravi.
Uspoređujući grb senjskoga zlatara Marlina Živkovića, koji je djelovao u isto doba kada i
Senjska tiskara, i znak Senjske tiskare na Spovidi općenoj, uočio je da se svi elementi
znaka nalaze i na grbu. Na osnovi toga drži da je tehnički posao mogla obavljati radnja
koju je vodio isti Martin Živkovića.

 

U povodu 500. obljetnice Senjske glagoljske tiskare postavilo se pitanje na
koju bi kuću trebalo postaviti prigodnu spomen-ploču. Znade se da je glagoljska
tiskara koncem 15. i početkom 16. stoljeća djelovala u Senju, ali nemamo
sigurnih podataka o njezinoj lokaciji. Za drugo razdoblje rada te tiskare imamo
podataka u kolofonima tiskanih knjiga da je tiskara bila u "hiži arhižakna
Silvestra Bedričića". Je li ona u istoj kući bila već 1494., jer je već tada Silvestar
Bedričić bio uz Blaža Baromića ključna osoba u radu tiskare, teško je odgovoriti.

Zbog velike vremenske praznine u radu tiskare (1496.-1507.),
pretpostavlja se da se nešto važno dogodilo što je prekinulo rad, odnosno
promijenilo uvjete rada. Budući da se Blažu Baromiću opravdano pripisuje
inicijativa u osnivanja i radu tiskare, razumljivo je da postoji sklonost da se rad
tiskare veže ne samo uz njegovu osobu nego i uz njegovu kuću. Zato se pošlo u
traženje njegove kuće. U "Livelima" Senjskoga kaptola spominje se "Kuća

101