Strahimir Kranjčević, "u kamenu Senju" sasvim neočekivano pročelje kate-
drale, odajući neobičan suživot kamena i opeke.

Nalazimo se pred katedralom, stolnom crkvom biskupa senjskih, a od
sredine XVII. stoljeća biskupa sjedinjenih biskupija: senjske i modruške ili
krbavske, biskupa glagoljaša, koji su, s papinim dopuštenjem, sve do šez-
desetih godina XIX. stoljeća u bogoslužju rabili staroslavenski jezik i gla-
goljicu. Dugo je to bila katedrala jedin; biskupa glagoljaša u Katoličkoj
crkvi, iako su brojni glagoljaši, sveće redovnici, djelovali i u drugim
biskupijama na prostoru od Konavala i Kupreške visoravni do Trsta, Gorice i
Gradišća u Austriji, uvjereni da se služe pismom i jezikom našijenca Ilira,
svetoga Jeronima, Dalmatinca. Otok Krk nazivaju "kolijevkom hrvatske gla-
goljice", a Senj je "kolijevka hrvatskoga (glagoljskoga) tiskarstva", koje je u sjeni
ove katedrale nastalo i održalo se samozatajnim, upornim radom popova
glagoljaša, tj. senjskih kanonika, uz odobrenje i potporu senjskih biskupa.
Stoga se s pravom može reći da je senjska katedrala prvostolnica hrvatskoga
glagoljaštva, a o tome su kroz povijest ustrajno i hrabro svjedočili senjski stolni
kaptol, zborni kaptoli diljem modruške biskupije, a i senjski i modruški
biskupi.

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije današnji izgled poprima
tijekom 1946. i 1947. godine, te ranih pedesetih godina XX. stoljeća, teme-
ljitom obnovom nakon razornoga bombadiranja grada u listopadu 1943. i
veljači 1944. godine. Tom je obnovom arhitekt Harold Bilinić nastojao kate-
drali vratiti njezin izvorni romanički oblik. Po ulasku u ovo monumentalno
zdanje, poklonimo se živomu Kristu koji tu prebiva pod prilikama kruha i
pozdravimo Bogorodicu Mariju, kojoj je katedrala odvajkada posvećena. Za-
tim upoznajmo povijest te sakralnu i umjetničku vrijednost toga tisućljetnoga
spomenika, koji je zapravo mozaik hrvatske crkvenosti i narodnoga življenja
na razmeđama gdje su, uz gorčinu, borbu, stalne opasnosti i uništenje, uvijek
nanovo nicali poticaji za očuvanje i obnavljanje života, a posebno njegove
duhovne dimenzije.

 

   

 

 

 

U osvit kršćanstva

Arheološki nalazi u neposrednom susjedstvu katedrale govore o kon-
tinuitetu sakralne funkcije tog prostora i n)egovlh objekata od vremena an-
tičke Senije do naših dana. O tome govore i pronađeni ostaci hrama, i dijelovi
skulptura Velike Majke Bogova (Magnae Matris) iliti Kibele (Cybele), an-
tičkoga orijentalnoga božanstva, kao i dijelovi kipa nepoznata božanstva da-
tirani na kraj II. i početak III. stoljeća. Iz jednoga natpisa u kamenu doznajemo
da je u antičkoj Seniji bio i hram boga Libera (Dioniza), božanstva vina i vinove
loze. U blizini katedrale pronađeni su ulomci skulpture egipatskoga božanstva

498