Juraj LOKMER

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije u Senju te
senjski i senjsko-modruški biskupi
(Povijesno-kulturni vodič) *

Ovaj vodič posvećujem svećenicima časne i drage uspomene, vjero-
učiteljima mnogih senjskih naraštaja, prijateljima potrebitih i zaštitnicima
slabih, svjedocima kršćanske nade, nositeljima radosti i navjestiteljima Kri-
stove vjere u vremenu komunističke vlasti, senjskim popovima glagoljašima:
dobrome presvitlome Josipu Baniću, župniku senjskome i prepoštu Stolnoga
kaptola senjskoga, te istinoljubivome, prečasnome Vladimiru Kraljiću, dugo-
godišnjem kancelaru biskupija senjske i modruške i kanoniku štiocu Stolnoga
kaptola senjskoga, koji je 1983. godine započeo pisati vodič po senjskoj kate-
drali ali ga nije završio, jer ga Gospodin ubrzo pozva u život vječni.

 

 

Poštovani prijatelji, dragi putnici namjernici,

dobrod u Senj, stari hrvatski grad na kamenitoj obali vrletnoga
Velebita koju tako silovito i zanosno zapljuskuje kristalno plavo more, na kojoj
tako zanosno mirišu rascvjetali badem, kadulja i smilje, sunce prži hrapavi sivi
kamen, bor prkosi silini bure, a čovjek postojano svjedoči o višetisućljetnomu
kontinuitetu života.

Dobrodošli u Senj, u hrvatsku Atenu, povijesno sjedište biskupa i dom
popova glagoljaša, grad tiskara glagoljaša, luku trgovaca i pomoraca, gnijezdo
neustrašivih uskoka, grad književnika i prosvjetitelja, grad otvorenih, veselih i
gostoljubivih ljudi, stalno prožimalište povijesti i sadašnjosti, koje svoju bu-
dućnost već tisućljećima zrcali u vlastitoj, ujedno općenarodnoj prošlosti.
Osjećajte se ugodno, jer svi ste dobro došli ovamo, na iskone dvotisućljetne
civilizacije hrvatskoga naroda.

Uske, krivudave, kamenom popločane gradske ulice umrežene poput
labirinta dovode vas do srca grada, do senjske stolne crkve. Tu vas na malom
trgu nepravilna oblika nazvanom "Cimiter", što će reći groblje, zatekne i, sa
sigurnošću mogu reći, iznenadi jednostavno i, kako to pjeva Senjanin Silvije

 

* Tekst je nastao kao rezultat nastojanja autora da napiše vodič po katedrali kojim bi na znanstveno
jednostavan i literamo prikladan način dao što više podataka o senjskoj crkvenoj povijesti i njezinim spo-
menicima koji su ostali sačuvani nakon razaranja u II. svjetskome ratu. Tekst je prerastao okvire turističkoga
vodiča, te postao zanimljiv svakome koga zanima još uvijek manje poznata ili nepoznata hrvatska crkvena
baština. Zahvaljujem gospođici Mileni Rogić iz Sakralne baštine u Senju na informacijama i pomoći prilikom
pisanja ovoga vodiča.

497