Juraj Lokmer
ZAGUSBLJENI RIJEČKI PRIMJERAK MISALA HRUACKOGA

I NEPOZNATA RIJEČKA GRAFIKA ISABELLE PICCINI
IZ XVII. STOLJEĆA

  

Šimun Kožičić Benja, biskup
modruški, u  Rijeci 1531. godine
glagoljicom i staroslavenskohrvatskim
jezikom tiska Misal hruacki. Riječki
kanonik i povjesničar L.M. Torcoletti
svjedoči o postojanju jednog primjerka
ovoga misala u Kapucinskom samo-
stanu u Rijeci sve do 1922. godine kada
mu se gubi trag. Autor se u svojem tek-

 

 

stu bavi primjerkom Misala hruackoga
koji se nalazi u Znanstvenoj knjižnici
u Dubrovniku te nepoznatom grafikom
Isabelle Piccini s prikazom Cudo-
tvornog raspela i vedutom grada Rijeke,
koja je uz popratni tekst otisnuta u
misalu; autor dolazi do zaključka da je
najvjerojatnije riječ o zagubljenu
riječkom primjerku.

 

83