Juraj Lokmer, Šimun Kožičić: bitan čimbenik hrvatskoga (riječkog) identiteta.
FLUMINENSIA, god. 24 (2012) br. 1, str. 203-225 203

 

Juraj Lokmer

ŠIMUN KOŽIČIĆ: BITAN ČIMBENIK HRVATSKOGA
(RIJEČKOG) IDENTITETA I KULTURNOGA I
TURISTIČKOGA BRANDA GRADA RIJEKE!

Juraj Lokmer, Rijeka, stručni rad

 

UDK 338.48:008(497.5 Rijeka)
655-05 Kožičić Benja, Š.

Šimun Kožičić, u latinskim tekstovima i ispravama Simeone Begna (Zadar, oko 1460. —
1536.), zadarski patricij, modruški biskup, ugledni kraljevski diplomat, pisac-latinist,
vrstan govornik i uvaženi sudionik Lateranskoga koncila, prognananik i prvi poznati
riječki tiskar, nakladnik, prevoditelj, priredivač glagoljskih izdanja, tiskao je u Rijeci od
1530. do 1531. godine uz pomoć majstora tiskara (štampaduri) iz Brescie (Italija) šest
knjiganacrkvenoslavenskome i hrvatskome (čakavskome) jeziku, glagoljskim pismenima.
Time je Kožičić učinio grad Rijeku hrvatskom kulturnom i duhovnom metropolom
hrvatskoga glagoljaštva i europskoga ranoga tiskarstva. Ta činjenica upućuje na potrebu
boljega vrednovanja Kožičićeve ličnosti u današnjem vremenu i na realnu mogućnost
korištenja Kožičićeva djela, značajnoga dijela riječke kulturne baštine u cilju ostvarenja
sretnije sadašnjosti i budućnosti grada Rijeke i Hrvatske. U ovome radu se polazeći od
pojma branda, primjenom procesa brandiranja, ali i održavanja, odnosno stvaranja
identiteta i branda grada navode neke od mogućnosti koje se uz dobro poznavanje
Kožičićeve ličnosti, djela i vremena, te posebnosti grada Rijeke mogu upotrijebiti,
koristiti na području znanosti, kulture, turizma, prvenstveno u gradu Rijeci. Stoga se
ovdje govori i predlaže pokretanje i realizacija projekata izrazito kulturnoga i
znanstvenoga karaktera (Kožičićev muzej - muzej riječkoga tiskarstva; Institut ranoga
hrvatskoga tiskarstva i slično), ali i projekata koji imaju gospodarski, turistički karakter
(Kožičićeva tiskara; ,vetea et nova", ručna proizvodnja specijalnih papira, izrada
renesansne i barokne grnčarije s motivima grada Rijeke, glagoljice i sl., odnosno izrada
odgovarajućih suvenira, organiziranje renesansne bodege: trgovine i ugostiteljskih
sadržaja). Sve to bi trebalo dovesti do većega korištenja znanstvenih, kulturnih,
umjetničkih i zanatskih potencijala grada Rijeke, a smještajem, odnosno realizacijom tih

 

   

 

 

 

 

1 Rad sličnoga naslova, pisan esejistički i bez znanstvenoga aparata autor je objavio u Riječkom teološkom
časopisu 2008. godine. (J. LOKMER, 2008.)