'UDK 949.75:94(560):256 Sv. Mauricije
Izvorni znanstveni rad

EUROPSKA SASTAVNICA HRVATSKE OBRANE OD TURAKA;
DRUŽBA SVETOGA MAURICIJA
OPISU KRBAVSKE BITKE POPA MARTINCA

Juraj LOKMER, Rijeka

 

 

Pommije iščitavanje zapisa popa Martinca u Drugome novljanskom brevijaru i poznavanje
 povijesnih činjenica europske duhovne i društvene situacije kasnoga srednjega vijeka, uka-
zuje na širi europski kontekst hrvatske obrane od sustavnoga nasrtaja Turaka - Osmanlija,
obrane kojom se na hrvatskome ilu branila europska kršćanska civilizacija. 510. obljetnica
Krbavske bitke motivira da se o tome progovori s posebnim naglaskom na potrebu što bolje-
a izučavanja i vrednovanja svih detalja — fragmenata povijesne dokumentacije i izvora koji
0 tome govore. Ostaje naglasiti činjenicu mučeničke smrti članova »Družbe svetoga Mauri-
cija«, najvjerojatnije vitezova iz različitih europskih zemalja koji su izgimuli kao dragovoljci
u obrani kršćanske vjere. Odjek hrvatskoga poraza na Krbavskome polju može se iščitati
u povijesnim spomenicima kao i u društvenim zbivanjima toga vremena: od kenotafa cara
 Maksimilijana i prikaza strahota borbi na tom polju suvremenim bakrorezima do osnivanja
viteških udruga upravo potakmuta krbavskom tragedijom poraza kršćanske vojske. Činjeni-
ci pogibije »radi vjere« europskih (savojskih) vitezova iz Družbe svetoga Mauricija treba
iskazati dužnu pažnju i poštovanje, jer je to bilo veliko ohrabrenje za hrvatsku višestoljetnu
obranu ne samo svojih ognjišta već i I'urope, a danas je to svakako poseban poticaj za hr-
vatski što brži povratak u stari europski dom i hrvatsko aktivno sudjelovanje u ujedinjenoj
Europi, čii su temelji — to govore iznesene činjenice - duboko kršćanski te građeni i nesebič«
mim hrvatskim doprinosom.

 

  

KLJUČNE RIJEČI: Krbavska bitka, Novljanski brevijan hrvatsko-tvrski ratovi, srednji vijek

Zapis popa Martinca o Krbavskoj bitki

Drugi novljanski brevijar (500 listova, pergamena, dim. 36 x 26 cm) prepisao je potkraj
XV. stoljeća u gradu Grobniku pop Martinac, kaligraf i nadareni iluminator iz plemena
Lapčana, za pavlinski samostan svete Marije na Ospu u Novom Vinodolskom. U ovome
brevijaru, čije je prepisivanje taj prognanik iz Like završio 1495 godine, nalazi se i zapis
o Krbavskom boju iz 1493. godine, gdje je izrazitim književnim darom ocrtao svu drama-

 

19