UDK 003.349.1 Ozalj
Prethodno priopćenje

GLAGOLJSKI ULOMCI IZ ŽUPNE CRKVE
SVETOGA VIDA U OZLJU

JurajJ LOKMER

Prigodom niveliranja partera i postavljanja novoga kamenog poda u župnoj crkvi svetoga
Vida u Ozlju, nađeni su kameni dijelovi arhitekture grobnice s uklesanim glagoljskim tekstom.
Ti su ulomci kao i kamene ploče staroga crkvenog poda potom smješteni u dvorište iza crkve,
gdje je jedan od tih ulomaka i zapažen. Nakon daljnjega istraživanja pronađena su među ka-
menjem iz crkvenog poda još dva kamena ulomka. U natpisu na tim ulomcima, koji je samo
djelomično pročitan, spominje se ime Hotković. Natpis je pisan glagoljicom različitoga oblika
i neujednačene grafije: uglatom i oblom koja u nekim znakovima prelazi u kurziv. Ulomci su
sada smješteni u zvoniku i bit će predstavljeni najvjerojatnije u župnoj crkvi

KLJUČNE RIJEČI: glagoljica, glagoljski natpisi, hrvatsko plemstvo, Hotković, Ozalj.

Posjetivši Ozalj krajem travnja 2005. godine, uočio sam u neposrednoj blizini župne crkve
svetoga Vida,' na hrpi kamenih ploča iz staroga crkvenog poda, ulomak profiliranog pra-
ga, žućkasti kamen pješčenjak, koji je mjestimično pozelenio zbog dugotrajne i pojačane
vlažnosti. Na tom ulomku dužine oko 1,20 m, širine i visine dvadestak centimetara, moglo
se je uočiti niz urezanih glagoljskih slova vrlo neujednačene grafije, mješavina uglate
(ustavne), oble i kurzivne glagoljice. Prvim čitanjem dobio sam sljedeće:

Ulomak I. (A); /........ O TKOVIĆA * N(O?) O(2) ? ....

23 4 5S 6 7 8 9 10 u 12

Slova pod brojem 1, 10 1 11 nejasno su ispisana oblom glagoljicom, koja više sliči kurzivu.
Slovo pod rednim brojem 10 čini se da bi moglo biti stilizirano u kurzivu slovo N, dok
Je slovo pod brojem 11 grafijom vrlo slično slovu O (On) pod brojem 1 i 4, iako je nešto

! R. LOPAŠIĆ — E. LASZOWSKI, Oko Kupe i Save, Matica hrvatska, Zagreb, 1895., str. 193: crkva svetoga
Vida u Ozlju spominje se prvi puta 1334. godine pod imenom sv. Vida kod grada (circa castrum).

49