J. Lokmer: Tiskane glagoljske liturgijske knjige. Senj. 2b

 

35, 161-212 (2008.)

 

JURAJ LOKMER

TISKANE GLAGOLJSKE LITURGIJSKE KNJIGE U FONDU
KNJIŽNICE BISKUPIJA SENJSKE I MODRUŠKE U SENJU

JURAJ LOKMER UDK: 264:003.349.1 (497.5 Senj)
Omladinska 1 Pregledni članak
HR 51000 Rijeka Ur.: 2008-12-30

juraj lokmerGdjanaf.hr

U Senju, biskupskome sjedištu senjske, kasnije senjske i modruške biskupije, nakon

      

preseljenja biskupskoga sjedišta u Rijeku ostaju među mnogim vrijednostima i fondo'
knjižnica različitih crkvenih ustanova (kaptola, sjemeništa, odgojnih zavoda i dru

sačuvani stoljećima i preostali nakon razaranja u lI. svjetskome ratu i poramnim
okolnostima. Sredivanjem tih fondova krajem sedamdesetih i itjekom osamdesetih godina

   

prošloga steljeća stvoren je jedinstveni knjižnični fond nazvan "Knjižnica biskupija
šenjske i modruške". U zbirci Liturzijske knjige nalazi se znatan broj knjiga tiskanih
šlagoljicom na staroslavenskome jeziku u rasponu od 1631. do 1905., odnosno 1920. U
ovome radu daje se povijesni preuled hrvatskih glagoljskih izdanja od godine 1483., pa
do 1905., odnosno 1920. s opisom vremena | uvjela nastanka liturgjskih knjiga i
priručnika, izdanja rimske "Sacra Congregatione de Propaganda Fide". U nastavku su
opisani u ovoj knjižnici sačuvani primjerci tiskanih glagoljskih liturgjskih knjiga koje su
se rabile na području združenih biskupija senjske i modruške i koje su nastale u 17.i 18
št. u tiškari rimske Propagande za potrebe glagoljaša u hrvatskim zemljama, ali i za
približavanje Katoličke Crkve pravoslavnim Slavenima na Balkanskom poluotoku, u
Vlaškoj, Ukrajini i Rusiji. Zatim su opisani i primjerci izdanja koja je Anton Dragutin
Parčić liskao krajem 19. st. i Josip Vajs početkom 20. st u istoj tiskari, a koja su
namijenjena isključivo hrvatskim glagoljašima. | na kraju, daje se i podatak o tiskanju
dijelova glagoljskih liturzijskih knjiga na staroslavenskoma jeziku u Pragu početkom 20.
st. tj.sve do izdanja nalatinici Parčićeva misala u redakciji Josipa Vajsa godine 1927.

Ključne riječi: Glagoljica, staroslavenski litugijski jezik. tiskane glagoljske
liturgijske knjige, Misal rimski, Casoslov rimski, Senj

 

  

 

   

 

 

     

Uvod

Senj je još od vremena kasne antike sjedište biskupije, čija se povijest
može pratiti u pisanim dokumentima od godine 1169. pa sve do 1969. Senjska

161