Pregledni članak UDK_003.349.1 (497.5-2 Beram)
Primljeno: 21. veljače 2003.

 

GLAGOLJSKA BAŠTINA U BERMU
Akademik Josip BRATULIĆ

Zagreb, Jurjevska 31c

Autor daje kratak pregled najvažnijih glagoljskih spomenika iz
Berma: natpisa na kamenu, zapisa — grafita na freskama i zapisa u
knjigama. Posebice se osvrće na Ljubljanski (Beramski) homilijar iz
XIHI. st., te na glagoljske kodekse: dva brevijara i jedan misal.
Glagoljske knjige dospjele su u zbirku baruna Sigismunda Zoisa, a
zatim u Narodnu in univerzitetnu knjižnicu (NUK) u Ljubljani, gdje se
danas čuvaju.

 

 

 
 

G h;(als}mmen gradića Berma u Istri misli jednima polete k crkvici Svete Marije
krilinah, drugima na ime Vladimira Gortana, mučenika za hrvatstvo Istre, a
Elfg:(\' nac_:.iclmal-noga Zalir_anja; njegovi poslnmi oš'\atci leže Podno Berma, ispod
više a k_o,. je dio sgm_men[l;a otporu Is!rc protiv m_l\)anskog fašuzmay. Oni koji nešto
i znaju o domaćoj povijesti, znaju i ono posebično o Bermu, te će vas upozoriti
na arheološke nalaze iz pretpovijesti, iz brončanog doba koji su pronađeni podno
uj""av u sedamdesetak grobova, s bogatom ostavinom. Beram od toga vremena,
Pretpovijesne gradine do danas, živi na uzvisini iznad plodne doline.
onl_\.nuilcl života, čini se, nikad nije u tom gradiću prestao.

ImetUFl:“fj_e_ u Bergm d()L'lv u sva)fo d_oh.ca_-alijaj]jcpše- u rano prnljf:ć; kad počinje
orakznm život prirode, ljudi, životinja i biljaka. Taj se život osjeća rlla.svakqm
h u. Svježinu osjećamo i fizički. Tako su Beram doživljavali brojni putnici

i su ovamo dolazili poslom, ili kao hodočasnici bratovštinskoj ckrvi Svete

}“Ž;'\icw.lja Britufi, na groblju, gdje počivaju brojni r}(.)dovi_ beramskih obitelji, a

skul njima i S}avko Zlal!ć kOJljg upravo tu želio naći svoj VjEČl:\l pokoj. Beram,

ma i sa ziđem crtao je, a zatim u bakru rezao Pavao Ritter Vitezović u drugoj

 

S5