Josip Bratulić

Glagoljica, pismo jezik slika

Naslov moga priopćenja trebao bi, zapravo, glasiti
GLAGOLJICA: ZNAK — PISMO — SLIKA
Najprije je bio znak, zatim i pismo, konačno slika, ili upravo slika i

pismo. U početku bijaše znak.

   
 

P

P zre q gr Tmi
“i pilak oo meh nd o
Vrsca akni mmsmja os
u ić TNM vržisait
rr ni o smaoo 30 zašr
anon

lezrguimvaom mamAnjot

li .
bwagnđa qveznia 1700
ar ovi svem sigtnoka
rametiiruzoisev ahročn
P ZAD IDOVDO 2AO BVE

Liturgijski inicijal

Prije nego što ću započeti
raspravu o ovoj temi, samo
nekoliko najnužnijih pripomena.

Učili smo u školi da je
glagoljica prvo slavensko pismo.
Prije misije Konstantina Ćirila i
Metoda u Moravsku 863. godine,
prema riječima Žitja, Konstantin
Ćiril izumio je pismo kojim
je zapisao prve na slavenski
jezik prevedene tekstove. Ima
još učenjaka koji ne misle tako;
neki glagoljicu pripisuju svetom
Jeronimu. Za nas su relevantni
povijesni izvori a oni govore
da je glagoljica djelo Ćirilovo.
Oni koji misle drugačije, trebali
bi nam podastrti druge izvore,
jače od naših, da glagoljica nije
Ćirilovo  pismo.  Ovoliko za
početak naše rasprave.

Konstantin  Ćiril  sastavlja
pismo za Slavene. Tada Slaveni
sebe nazivaju .,Slovjene", ime
koje je uobičajeno u slavenskim

izvorima onoga vremena. Slaveni, slavenski i slično potječe od latinskog
ko-relata. Slaveni sami sebe zovu ,,Slovjene“. Šta znači ,,Slovjene“? Brojni

31